Heim Nyhende Satsar på digital kommunikasjon

Satsar på digital kommunikasjon

 

Regjeringa vil gjere kontakten mellom folk og forvaltning digital. 

 

– Me skal bruke informasjonsteknologi for å gjere offentlege tenester betre, enklare og meir effektive. Me vil møte folk og næringsliv der dei er, når dei ynskjer. Med ein digitalisert forvaltning vil me effektivisere måten det offentlege jobbar på og frigjere ressursar til dei store velferdsoppgåvene, seier statsminister Jens Stoltenberg i ei pressemelding.

Regjeringa ynskjer no at den digitale kommunikasjonen skal vere hovudregelen for kommunikasjonen med forvaltninga. Innbyggjarane må aktivt velje papirløysingar dersom dei ynskjer det.

No blir det arbeidd med å endre forvaltningslova for å fjerne hindre mot digitalisering, etablering av ein digital postkasse og tryggleikstiltak.

– Eit godt døme på dei nye ordningane er at Vegvesenet nå avviklar ordninga med oblat på køyretøy, og i staden sjekkar digitalt om årsvavgifta er betalt, seier Stoltenberg.

– 90 prosent av oss brukar internett kvar dag. Nå ynskjer me at staten fullt ut digitaliserer tenestene sine og kommuniserer på ein god måte med brukarane, der dei er, nemleg på nettet. Det trur eg dei forventar, seier fornyingsminister Rigmor Aaserud.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...