Heim Nyhende Satsar på språkglede

Satsar på språkglede

– Born må møte både nynorsk- og bokmålbøker i barnehagen, uavhengig av kvar dei bur i landet, seier leiar i Noregs Mållag, Håvard B. Øvregård.

– Det må lesast for borna på båe språka. Born er som svampar i sitt møte med språk, og evna deira til å ta til seg språkmangfald er større enn me vaksne trur. Vil me gje born eit betre grunnlag for språkmeistring, må me opne auga for barnehagen si rolle og verdi, seier Øvregård til nm.no.

Han legg vekt på at me møter meir og meir tekst i dagleglivet og at skrive – og lesekunne stadig blir viktigare. I år er det opp mot 300.000 barn i norske barnehagar.

– For born er skrifta ei gåte dei sakte, men sikkert løyser, utan å meine at det eine språket er betre eller verre enn hitt målet. Ei mest uendeleg lærelyst og nyfikne hjå borna er det beste utgangspunktet for all språklæring. Så lenge me vaksne ikkje spreier våre fordomar til ungane, ligg alt til rette for ei god framtid for norsk språk, slår Øvregård fast.

Noregs Mållag har no sett i gang ein barnehagekampanje der dei ynskjer samarbeid lokalt med kommunar og barnehagar. Målet er å vere med å gjere barnehagane til ein stad der grunnlaget for eit reelt tospråkleg Noreg vert lagt.   

Førre artikkelUndervisning på Facebook
Neste artikkelYnskjer samarbeid

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV. Det seier leiar...

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...