Heim Nyhende Satsar på språkglede

Satsar på språkglede

– Born må møte både nynorsk- og bokmålbøker i barnehagen, uavhengig av kvar dei bur i landet, seier leiar i Noregs Mållag, Håvard B. Øvregård.

– Det må lesast for borna på båe språka. Born er som svampar i sitt møte med språk, og evna deira til å ta til seg språkmangfald er større enn me vaksne trur. Vil me gje born eit betre grunnlag for språkmeistring, må me opne auga for barnehagen si rolle og verdi, seier Øvregård til nm.no.

Han legg vekt på at me møter meir og meir tekst i dagleglivet og at skrive – og lesekunne stadig blir viktigare. I år er det opp mot 300.000 barn i norske barnehagar.

– For born er skrifta ei gåte dei sakte, men sikkert løyser, utan å meine at det eine språket er betre eller verre enn hitt målet. Ei mest uendeleg lærelyst og nyfikne hjå borna er det beste utgangspunktet for all språklæring. Så lenge me vaksne ikkje spreier våre fordomar til ungane, ligg alt til rette for ei god framtid for norsk språk, slår Øvregård fast.

Noregs Mållag har no sett i gang ein barnehagekampanje der dei ynskjer samarbeid lokalt med kommunar og barnehagar. Målet er å vere med å gjere barnehagane til ein stad der grunnlaget for eit reelt tospråkleg Noreg vert lagt.   

Førre artikkelUndervisning på Facebook
Neste artikkelYnskjer samarbeid

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...