Heim Nyhende Ynskjer samarbeid

Ynskjer samarbeid

– Kommunane i Sunnhordland bør satse på samarbeid for å kunne hjelpe etablerarane på den beste måten, meiner nærings – og utviklingssjef i Bømlo kommune, Magne Raknes.

Målet må vere å få på plass eit tett nettverk mellom kommunane. Slik kan ein i fylgje Raknes sikre at kommunane ikkje må sitje med dobbel kompetanse når det til dømes gjeld etablerarverksemd.

– Bømlo er gode på havbruk, medan Kvinnherad er gode på reiseliv. Med eit tett samarbeid kan kommunane dele nettverk og kompetanse, seier Raknes.

Rugekasse

Det interkommunale selskapet Samarbeidsrådet for Sunnhordland gir også i dag etablerarar rettleiing for gründerar, samstundes som dei arrangerer etablerarkurs. Selskapet har også eit regionalt næringsfond som blant anna støttar nyskapande tiltak i næringslivet. I tillegg arbeider det regionale samarbeidsorganet Atheno med å etablere inkubatorverksemder i kommunane. Ein inkubator fungerer som rugekasse og fødselshjelp for verksemder. I dag er det berre Stord, Bømlo og Tysnes som har distribuert inkubator.

– Målet er at me får på plass ein inkubator i alle kommunane. Det er ofte litt forvirrande for etablerarane. Alle vil ha dei, men samstundes er det ofte vanskeleg å vite kor ein skal ta kontakt for å få støtte, seier næringssjefen og peikar på at meininga må vere at gründeren skal få god støtte både i den enkelte kommunen og i det interkommunale organet

Utfordringane framover

Raknes legg også vekt på at næringsutvikling handlar om meir enn nyetablerarane.

– Me må også vidareutvikle dei eksisterande bedriftene. Det er ingenting som står i ro, seier han.

– Den største utfordringa for næringslivet i Bømlo no framover vert å kome over finanskrisa. Spesielt i maritim sektor, der det har blitt færre ordrar, ser ein no nokre utfordringar. Men næringslivet her har ein annan bedriftskultur enn på Austlandet o g i byane. Verksemdene her sløser ikkje med midlane, difor klarer dei også å overleve slike kriser som denne.

Magne Raknes peikar på at Bømlo har eit spreidd næringsliv med fleire mellomstore verksemder, der fleire har ein internasjonal marknad. Mellom anna viser han til verksemder som reiarlaget Eidesvik, fiskeforedlingsselskapet Salma og Servogear som gode døme.

Førre artikkelSatsar på språkglede
Neste artikkelRik historie

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Alt gjer seg betre på nynorsk

Prisvinnar Øystein Furevik gir folk nynorsk i ei verd prega av engelsk. For han er nemleg alt betre på nynorsk. – For meg er nynorsk...

Nynorsk kultursentrum stiller opp for Det Norske Teatret

Det Norske Teatret troppa opp på Festspela for å lansere si nye kampanje for å tette finaniseringsgapet som har utvikla seg samanlikna med Nathionaltheatret....

Nynorsk barnelitteraturpris til Markus Lantto og Camilla Kuhn

Forfattar Markus Lantto og illustratør Camilla Kuhn har fått Nynorsk barnelitteraturpris 2022 for boka Kåre og Marimba hjelper til gjeven ut på Samlaget. – Juryen...

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...