Heim Nyhende Ynskjer samarbeid

Ynskjer samarbeid

– Kommunane i Sunnhordland bør satse på samarbeid for å kunne hjelpe etablerarane på den beste måten, meiner nærings – og utviklingssjef i Bømlo kommune, Magne Raknes.

Målet må vere å få på plass eit tett nettverk mellom kommunane. Slik kan ein i fylgje Raknes sikre at kommunane ikkje må sitje med dobbel kompetanse når det til dømes gjeld etablerarverksemd.

– Bømlo er gode på havbruk, medan Kvinnherad er gode på reiseliv. Med eit tett samarbeid kan kommunane dele nettverk og kompetanse, seier Raknes.

Rugekasse

Det interkommunale selskapet Samarbeidsrådet for Sunnhordland gir også i dag etablerarar rettleiing for gründerar, samstundes som dei arrangerer etablerarkurs. Selskapet har også eit regionalt næringsfond som blant anna støttar nyskapande tiltak i næringslivet. I tillegg arbeider det regionale samarbeidsorganet Atheno med å etablere inkubatorverksemder i kommunane. Ein inkubator fungerer som rugekasse og fødselshjelp for verksemder. I dag er det berre Stord, Bømlo og Tysnes som har distribuert inkubator.

– Målet er at me får på plass ein inkubator i alle kommunane. Det er ofte litt forvirrande for etablerarane. Alle vil ha dei, men samstundes er det ofte vanskeleg å vite kor ein skal ta kontakt for å få støtte, seier næringssjefen og peikar på at meininga må vere at gründeren skal få god støtte både i den enkelte kommunen og i det interkommunale organet

Utfordringane framover

Raknes legg også vekt på at næringsutvikling handlar om meir enn nyetablerarane.

– Me må også vidareutvikle dei eksisterande bedriftene. Det er ingenting som står i ro, seier han.

– Den største utfordringa for næringslivet i Bømlo no framover vert å kome over finanskrisa. Spesielt i maritim sektor, der det har blitt færre ordrar, ser ein no nokre utfordringar. Men næringslivet her har ein annan bedriftskultur enn på Austlandet o g i byane. Verksemdene her sløser ikkje med midlane, difor klarer dei også å overleve slike kriser som denne.

Magne Raknes peikar på at Bømlo har eit spreidd næringsliv med fleire mellomstore verksemder, der fleire har ein internasjonal marknad. Mellom anna viser han til verksemder som reiarlaget Eidesvik, fiskeforedlingsselskapet Salma og Servogear som gode døme.

Førre artikkelSatsar på språkglede
Neste artikkelRik historie

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...

Telemark fylkeskommune skal bruka minst 40 prosent nynorsk

– Eit godt og forpliktande vedtak, seier Noregs Mållag. Telemark fylkeskommune skal vera språkleg nøytralt og bruka minst 40 prosent nynorsk, har det nyleg blitt...

Desse endringane kan kome for nynorsken

Eit nytt spørjeord og nye kjønn på substantiv er noko av det Språkrådet har føreslått. Du har kanskje fått med deg at Språkrådet ønskjer at...