Heim Nyhende Sauda vidaregåande skule vil meir

Sauda vidaregåande skule vil meir

Sauda vidaregåande skule i Ryfylke i Rogaland har som motto ”Me vil meir”. Nå har dei fått pengar til å utvikle ei internasjonal linje. Studiet blir det einaste i sitt slag i landet.

Espen Thompson og prosjektgruppa ved Sauda vidaregåande skule har fått støtte av Ryfylkefondet til å arbeide vidare med å legge til rette for internasjonal linje i Sauda.

– Vi fekk pengane i juni, og får i tillegg finansiering frå skulen til å arbeide med dette. Nå skal vi mellom anna lage modell for drifta, forme innhald og lage årsplan for prosjektet, seier rektor ved Sauda vidaregåande skule, Espen Thompson, til lokalavisa Ryfylke.

Den internasjonale linja det nå blir arbeidd med, er den einaste av sitt slag i Noreg, skriv Ryfylke vidare. Tilbodet er ei modifisert utgåve av VG2 og VG3 studiespesialisering på vidaregåande, og skal mellom anna gjere elevane betre rusta til å takle arbeidsoppgåver og studiar retta mot andre land.

Det første året er den vestlege verda i fokus, medan elevane på VG3 vil kunne spesialisere seg innan Austen og Afrika.

Det er lagt opp til rundt 45 elevar totalt på begge åra, og rektoren trur det blir kniving om plassane.

– Tilbodet vert unikt for Sauda, og eg ser føre meg mange søkjarar. Her vil elevar frå heile landet konkurrere om å kome inn, og berre dei med best karakterar vil få plass på linja, trur Thompson.

Sjølv om dei har fått gode tilbakemeldingar, både sentralt og i fylket, står det arbeid igjen før prosjektet er ein realitet,

– Vi må finne partnarar som vi kan samarbeide med i andre land. Til sjuande og sist treng vi også godkjenning frå fylkeskommunen til å starte opp med tilbodet, opplyser Espen Thompson, som håpar at den internasjonale linja vil vere ein realitet om eitt til to år.

Sauda vidaregåande skule har frå før gjort seg bemerka med sitt tilbod for komande toppvolleyballspelarar med ToppVolley Norge, ei avdeling av skulen på Sand i nabokommunen Suldal. Dei kan også tilby vidaregåande opplæring innan yrkesfag, som til dømes byggfag og transport.

Ein lesar har gjort oss merksame på at det finnast andre vidaregåande skular i Noreg som har internasjonale studium. Ved Knarvik vidaregåande skule kan 16 elevar frå Hordaland gå på skule i Wales eitt heilt skuleår. Dette skuleåret tel som Vg2 i utdanningsprogram for studiespesialisering. Det siste året kjem desse elevane tilbake til norsk vidaregåande skule og går inn i Vg3.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...