Heim Nyhende – Sjølvsagt med nynorsk Grunnlov

– Sjølvsagt med nynorsk Grunnlov

– Det burde vere sjølvsagt at jamstillingsvedtaket viser att i praksis også for den fremste juridiske teksten i landet, meiner rådet i Nynorsk kultursentrum.

 

 

I eit brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen oppmodar dei no Stortinget til å vedta Grunnlova på moderne nynorsk og bokmål.

Dei 22 medstiftarane i stiftinga Nynorsk kultursentrum meiner det no er på tide at Stortinget lar mållova gjelde ikkje berre formelt, men òg i praksis og ber dei folkevalde om å vedta moderniseringsframlegga frå Graverutvalet.

– Å gjere Grunnlova tilgjengeleg på både bokmål og nynorsk er å gjere grunnlaget for folkestyret tilgjengeleg for veljarane og for eit enda betre ordskifte om demokrati på norsk, skriv styreleiaren i rådet, fylkesmann i Møre og Romsdal og tidlegare stortingsrepresentant for Framstegspartiet Lodve Solholm; rådsordførar, fylkesvaraordførar i Hordaland Mona H. Hellesnes (V); og direktøren i stiftinga, Ottar Grepstad.

I rådet er mellom anna universiteta i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Det Norske Teatret, Det Norske Samlaget, Landssamanslutninga av nynorskkommunar, Noregs Mållag og fylkeskommunane Møre og Romsdal, Rogaland, Sogn og Fjordane og Hordaland representerte.

Stortinget skal behandle framlegga til revisjon av Grunnlova 6. mai, men så langt ser det ikkje ut til at nokon av moderniseringsframlegga får stor nok støtte. Både Høgre, Venstre og KrF har signalisert at dei ikkje ønskjer nokon språkrevisjon i det heile. Berre dei raudgrøne partia og Miljøpartiet Dei Grøne har så langt støtta framlegga frå Graverutvalet. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...