Heim Nyhende Skrivekonkurranse for ungdom

Skrivekonkurranse for ungdom

Framtida.no lyser ut skrivekonkurranse for ungdom. Temaet er “Makt over eiga framtid”.

Ungdom opp til 19 år kan vere med og sende inn tekstar i konkurransen. Du kan velje å skrive innafor sjangrane kåseri, artikkel, kronikk eller petit, og maks lengde på teksten er 3 500 ord.

Framtida.no føreslår fleire innfallsvinklar til temaet i skrivetevlinga. Du skrive om stemmerett for 16-åringar, ungdomsråd og politiske parti eller andre område som er med og set fokus på korleis ungdom får meir makt over eigen kvardag.

Innleveringsfrist er 4. desember, og beste skribent får 5 000 kroner i premie.

– Me vil leggje vekt på korleis personen argumenterer, korleis personen skriv og om teksten er engasjerande. Utanom beste tekst, vil ti utvalde også få bokpremiar, seier prosjektleiar for Framtida.no, Svein Olav Langåker, til Avisa Hordaland.no.

Førre artikkelOm pris og barometer
Neste artikkelViktig å ha ein plan

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...