Heim Nyhende Skulle flytte 6.000 arbeidsplassar – har greidd 85

Skulle flytte 6.000 arbeidsplassar – har greidd 85

Senterpartiet er eit stykke unna å oppfylle valløftet om å flytte 6.000 statlege arbeidsplassar ut av Oslo. Etter fem år i regjering er resultatet 85, skriv Bergens Tidende.

– Vi aktar å setje hardt mot hardt for å få Arbeidarpartiet med på ein storstilt flyttesjau. 6.000 statlege arbeidsplassar skal ut av Oslo på fire år, sa dåverande nestleiar i Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, til Bergens Tidende i juni 2005.

For å kome til 85 arbeidsplassar har Bergens Tidende teke med eit statleg investeringsselskap, eit kompetansesenter for distriktsutvikling, Norsk Villreinsenter og dei to generalinspektørane for hæren og sjøforsvaret. Også politihøgskulen i Stavern vert telt med, i tillegg til dei 22 arbeidsplassane i Statens bygningstekniske etat, som skal flyttast til Gjøvik.

Flyttinga av Veterinærhøgskolen til Ås er ikkje med fordi det er ein del av Stor-Oslo. Arbeidsplassar som er flytta som resultat av omorganisering i Forsvaret eller i det regionale helseføretaket er heller ikkje med.

Sps nestleiar Trygve Slagsvold Vedum medgir at målet om 6.000 utflytta arbeidsplassar langt frå er nådd.

– Men det fekk vi jo heller ikkje gjennomslag for i Soria Moria. Vi har konstant fokus på dette, men det er krevjande å få til utflytting, fordi det er veldig mange ulike interesser i slike saker, seier han.

Som arbeids- og administrasjonsminister i 2001–04 flytta Høgres Victor Norman sju tilsyn med til saman 900 tilsette ut av hovudstaden. (©NPK)

Førre artikkelLys i alle gamle hus
Neste artikkel– SmiO er for alle

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...