Heim Nyhende - SmiO er for alle

– SmiO er for alle

Me er stolte av mangfaldet i laget, og ynskjer framheva at både i det noverande og førre styret har me medlem som studerer på BI og røystar Høgre, skriv leiar i SmiO, Tina N. Fauskanger, i eit lesarbrev til Universitas.

Bakgrunnen for lesarbrevet er kritikken som tidlegare kom frå Kristian Lødemel. Han meinte Studentmållaget i Oslo (SmiO) var med på å halde mytane om at ein nynorskbrukar var
«vegetarianar, homofil, medlem av SU, NU, feminist og EU-motstandar».

– Som leiar kan eg ikkje seia imot at SmiO har representantar frå alle desse «grupperingane», men eg tykkjer Lødemel viser eit for snevert bilete av SmiO slik det er i dag.  I SmiO har me plass til alle, skriv Fauskanger i Universitas.

Ho legg også vekt på at ein ikkje treng forsvare andre mindretalsstandpunkt for å skrive eller arbeide for nynorsk. Fleire av medlemene våre skriv bokmål, men dei vert ikkje mindre medlem av den grunn.

– At det gjerne er dei på venstresida i politikken som støttar nynorsk, heng saman med dei historiskpolitiske linjene i Noreg. Målrørsla, fråhaldspolitikk og forsvar av religiøse verdiar var ein del av bygdesamfunna sin opposisjon mot dei sentrale byområda på slutten av 1800-talet. At me i SmiO framstår som forsvararar av fleire politiske standpunkt, om dei er mindretals- eller fleirtalsstandpunkt, heng òg saman med at dei som fyrst er engasjert i éin organisasjon, gjerne er engasjert i fleire. Men me skal vera forsiktige med å gå ut over mandatet vårt og (mis)bruka organisasjonen til andre kampsaker, skriv Tina N. Fauskanger.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...