Heim Nyhende Sommarsnakk med Nana Rise-Lynum

Sommarsnakk med Nana Rise-Lynum

Nana Rise-Lynum er redaktør og “orakel” for barn og unge i Norsk Barneblad, og svarar dagleg på spørsmål om alt frå nynorsk til kjærleik. – Det er for barn og ungdom me finst, understrekar ho.

Namn: Nana Rise-Lynum

 

Alder: 49 år

Arke: Redaktør for Norsk Barneblad

Skal bruke sommaren til: Vere saman med mannen min og dei to små barna våre, Laura 5 år og Henrik 7 år. Det blir nok mykje bading, eting av is og berre kos.

Kva er bakgrunnen for Norsk Barneblad?
Norsk Barneblad frå 1887 er truleg det eldste barnebladet i heile verda. Lærarstudenten Kristen Stalleland frå Grimstad syntest det var viktig at ungane fekk lese noko på sitt eige språk og ikkje berre på dansk. Han sette seg ned og laga Norsk Barneblad som hadde 37 tingarar til det første nummeret. Vi har ein del fleire i dag. Og det er rart å tenke på kor mange som har vakse opp saman med Norsk Barneblad gjennom 123 år.

Kor viktig er språket i jobben din?
Språket er veldig viktig både for meg personleg og ikkje minst for Norsk Barneblad. Språk er lik identitet. Eg er heilt viss på at Norsk Barneblad ikkje hadde funnest om det ikkje var for at bladet har nynorsk som språk. Berre tenk på alle andre gode blad for barn som har funnest opp igjennom tidene, men som er borte no. Det at Norsk Barneblad er på nynorsk gjer at mange føler at dei “eig” litt i oss og passar på oss og held oss i live. Det er vi veldig takksame for.

Kva språkutfordring møter du som redaktør av Norsk Barneblad?
Kva slags nynorsk skal vi bruke er eit spørsmål vi ofte stiller oss sjølve. Vi er så heldige å ha ein svært god språkvaskar og korrekturlesar som passar på at innlegg frå lesarane våre blir retta opp til ein korrekt nynorsk dei kjenner seg heime i. Det er veldig viktig at ungane som skriv inn kjenner igjen si eiga stemme. Er deira form me så blir det ikkje retta til vi, sjølv om bladet brukar vi redaksjonelt. Av og til er det eldre som skriv inn og synest vi brukar eit for moderne nynorsk, men vi skal vere eit moderne blad og språket skal spegle tida vi lever i.

Kva er målet til Norsk Barneblad?
Å gje lesarane våre gode leseopplevingar som får dei til å tenke eller smile litt. På engelsk heiter det food for thought, mat for tanke – det er eit fint mål. Vi er heile tida opne for innlegg og innspel frå lesarane våre. Det er også eit klart mål for Norsk Barneblad. Vi stiller oss heile tida på lag med ungane. Det er for dei vi finst.

Kvar er Norsk Barneblad om 10 år?
Ja, det blir det spennande å sjå. Truleg kan du lese Norsk Barneblad på lesebrettet ditt eller laste oss ned på telefonen din. Vi er nok meir tilgjengelege om ti år enn i dag. Og det er jo bra!

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...

Nynorsk-tap på Stortinget: – Ekstremt skuffande

Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag sagt nei til å sikre nynorske læringsressursar som er laga for skulen. – Det er heilt uforståeleg at fleirtalet...

Skriv nynorsk på nynorskdagen 12. mai

– Vi utfordrar alle i Noreg til å skrive nynorsk i dag. Nynorsk er for alle, og på nynorskdagen er det lov å prøve,...

Tre millionar til nynorskbrukarane

Nynorsk kultursentrum får til saman tre millionar i eingangstilskot på revidert nasjonalbudsjett. – Dette er svært! Desse midlane skal vi bruke klokt i tett samarbeid...