Heim Nyhende Sp kan få flest ordførarar

Sp kan få flest ordførarar

Senterpartiet kan ende opp med rundt 150 ordførarar landet over og kan dermed passere Arbeidarpartiet som det største ordførarpartiet.

 

Det viser utrekningar som valforskar Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø har gjort for NTB.

– 147 ordførarar pluss minus 10 er det mest sannsynlege talet, seier Stein.

– Historisk

Senterpartiet har i dag 105 ordførarar. Men trass i at det har vorte 72 færre kommunar og dermed ordførarkjeder å fordele, kan Senterpartiet auke delen sin med nesten 50 prosent.

– Det er jo eit historisk godt resultat. Ordførarkabalen kjem til å bli den store spenninga no, seier Stein, som tek atterhald om at det kan vere lokale variasjonar som utrekningsmodellen hans ikkje tek høgde for.

Sp stilte med liste i 343 av 356 kommunar. Ifølgje Steins utrekningar får 27 av dei heilt sikkert ein Senterparti-ordførar. I tillegg kjem 48 kommunar med svært høgt sannsyn og 63 kommunar med høgt sannsyn for ein firkløvergrøn ordførar.

Dermed er det hårfin kniving mellom Sp og Ap om å bli det største ordførarpartiet i landet.

– Stor forskjell

– Ordføraren er jo ein svært viktig posisjon. Mange stader har ordføraren ein dagsordenfunksjon. Ofte er han eller ho den einaste heiltidspolitikaren, og posisjonen gir mykje ressursar til å drive politisk arbeid, påpeikar Stein.

Sp enda opp med eit valresultat på 14,4 prosent, medan Ap framleis er det største partiet i landet med 24,8 prosent.

– Dette viser korleis eit parti kan få betydeleg fleire ordførarar enn det resultatet skulle tilseie. Det fortel oss at det er veldig stor forskjell på kommunane, og at det står få veljarar bak kvar Sp-ordførar, seier Stein.

Blant Sps heilt sikre kommunar er Tydal, Høylandet og Overhalla, Verdal og Grong i Trøndelag, Bardu i Troms, Sauda i Rogaland og Rollag, Aremark og Sigdal i Viken. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...