Heim Nyhende Stadig fleire bruker biblioteka

Stadig fleire bruker biblioteka

Halvparten av den norske befolkninga bruker biblioteka, kjem det fram i ei undersøking Sentio har laga for Nationen.

51 prosent av dei spurde seier at dei bruker biblioteka. 42 prosent av desse seier at dei er godt nøgde med bibliotektilbodet der dei bur.

– Resultatet stemmer godt med inntrykket vårt. For bare nokre år sidan var utlånstala på 48 prosent, ifølgje Statistisk sentralbyrå. Nå ligg det på 52 prosent, seier Sveinj Arne Tinnesand, som er leiar i Norsk Bibliotekforening, til Nationen.

I 2009 hadde biblioteka over 22 millionar besøkande. Kvart år låner bibliotekbrukarane over 25 millionar bøker, filmar, plater og anna materiale. Tinnesand trur ikkje at 2010-tala vil vise nedgang.

– Auken skuldast særleg to ting: At biblioteka generelt har blitt betre dei 10-15 siste åra og at opningstidene har blitt meir tilpassa brukarane, seier han.

Tinnesand er nøgd med utviklinga og tilbodet biblioteket gir, men meiner at dei må bli meir synlege.

– Ingen andre kommunale verksemder blir brukt av halve befolkninga. Samstundes er biblioteket som frisk luft. Vi er glade i det, men vi rettar ikkje nok merksemd mot det. Biblioteka har framleis ein jobb å gjere for å bli meir synlege. For å bruke litt store ord, er biblioteka sin viktigaste jobb å stimulere til eit lesande folk som kan delta i demokratiet, avsluttar Tinnesand.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...