Heim Nyhende Stadig fleire bruker biblioteka

Stadig fleire bruker biblioteka

Halvparten av den norske befolkninga bruker biblioteka, kjem det fram i ei undersøking Sentio har laga for Nationen.

51 prosent av dei spurde seier at dei bruker biblioteka. 42 prosent av desse seier at dei er godt nøgde med bibliotektilbodet der dei bur.

– Resultatet stemmer godt med inntrykket vårt. For bare nokre år sidan var utlånstala på 48 prosent, ifølgje Statistisk sentralbyrå. Nå ligg det på 52 prosent, seier Sveinj Arne Tinnesand, som er leiar i Norsk Bibliotekforening, til Nationen.

I 2009 hadde biblioteka over 22 millionar besøkande. Kvart år låner bibliotekbrukarane over 25 millionar bøker, filmar, plater og anna materiale. Tinnesand trur ikkje at 2010-tala vil vise nedgang.

– Auken skuldast særleg to ting: At biblioteka generelt har blitt betre dei 10-15 siste åra og at opningstidene har blitt meir tilpassa brukarane, seier han.

Tinnesand er nøgd med utviklinga og tilbodet biblioteket gir, men meiner at dei må bli meir synlege.

– Ingen andre kommunale verksemder blir brukt av halve befolkninga. Samstundes er biblioteket som frisk luft. Vi er glade i det, men vi rettar ikkje nok merksemd mot det. Biblioteka har framleis ein jobb å gjere for å bli meir synlege. For å bruke litt store ord, er biblioteka sin viktigaste jobb å stimulere til eit lesande folk som kan delta i demokratiet, avsluttar Tinnesand.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...