Heim Nyhende Statkraft slepp å bruke nynorsk

Statkraft slepp å bruke nynorsk

Språkrådet ville at Statkraft skulle følgje mållova, men Nærings- og handelsdepartementet lar selskapet sleppe.

Statkraft sine nettsider er det tekstar på både engelsk, franske, tysk og svensk, men ikkje nynorsk. Det fekk nynorskbrukar Erlend Bakke frå Askøy i Hordaland til å klage selskapet inn for Språkrådet og Nærings- og handelsdepartementet (NHD). Bakke meinte Statkraft som eit offentleg eigd selskap måtte følgje lova om målbruk i offentleg teneste.

Språkrådet sende eit brev til Statkraft og NHD i fjor sommar, der dei opplyste om at mållova ikkje gjeld for statseigde aksjeselskap, men dei viste samstundes til at Kulturdepartementet har oppmoda ulike selskap og organ, kor det er tvil om rettstilstanden, til å følgje mållova så langt det er muleg. Språkrådet viste også til at Samferdselsdepartementet har kravd at Posten, Avinor og NSB i all sin kunderetta informasjon skal følgje prinsippa i mållova.

I svarbrevet til Språkrådet skriv NHD: «Statkraft konkurrerer på lik linje med andre kraftselskaper og har ikke offentligrettslige oppgaver i form av makt til å treffe enkeltvedtak eller forskrift. Vi meiner at det også må være klart at heller ikke Statkraft SF er omfattet av loven. Statkraft SF er organisert som et statsforetak og er et selvstendig rettssubjekt finansiert ved å drive økonomisk virksomhet i konkurranse med andre kraftselskap».

NHD peikar på at det er opp til Statkraft og deira styre og administrasjon om dei vil følgje mållova. Dermed slepp Statkraft å lage nynorske nettsider og svare brev på nynorsk med same målform.

– Det er ikkje slik at vi ikkje vil bruke nynorsk, men vi ser ingen grunn til å krevje at dei tilsette brukar det. Hovudkontoret vårt ligg i Oslo, men i regionane der vi er til stades blir det brukt nynorsk, seier pressetalsmann for Statkraft, Knut Fjerdingstad, til Teknisk Ukeblad.

– Det er dessutan slik at konsernspråket i Statkraft blir meir og meir engelsk, fordi vi er eit internasjonalt selskap, legg han til.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...