Heim Nyhende Statkraft slepp å bruke nynorsk

Statkraft slepp å bruke nynorsk

Språkrådet ville at Statkraft skulle følgje mållova, men Nærings- og handelsdepartementet lar selskapet sleppe.

Statkraft sine nettsider er det tekstar på både engelsk, franske, tysk og svensk, men ikkje nynorsk. Det fekk nynorskbrukar Erlend Bakke frå Askøy i Hordaland til å klage selskapet inn for Språkrådet og Nærings- og handelsdepartementet (NHD). Bakke meinte Statkraft som eit offentleg eigd selskap måtte følgje lova om målbruk i offentleg teneste.

Språkrådet sende eit brev til Statkraft og NHD i fjor sommar, der dei opplyste om at mållova ikkje gjeld for statseigde aksjeselskap, men dei viste samstundes til at Kulturdepartementet har oppmoda ulike selskap og organ, kor det er tvil om rettstilstanden, til å følgje mållova så langt det er muleg. Språkrådet viste også til at Samferdselsdepartementet har kravd at Posten, Avinor og NSB i all sin kunderetta informasjon skal følgje prinsippa i mållova.

I svarbrevet til Språkrådet skriv NHD: «Statkraft konkurrerer på lik linje med andre kraftselskaper og har ikke offentligrettslige oppgaver i form av makt til å treffe enkeltvedtak eller forskrift. Vi meiner at det også må være klart at heller ikke Statkraft SF er omfattet av loven. Statkraft SF er organisert som et statsforetak og er et selvstendig rettssubjekt finansiert ved å drive økonomisk virksomhet i konkurranse med andre kraftselskap».

NHD peikar på at det er opp til Statkraft og deira styre og administrasjon om dei vil følgje mållova. Dermed slepp Statkraft å lage nynorske nettsider og svare brev på nynorsk med same målform.

– Det er ikkje slik at vi ikkje vil bruke nynorsk, men vi ser ingen grunn til å krevje at dei tilsette brukar det. Hovudkontoret vårt ligg i Oslo, men i regionane der vi er til stades blir det brukt nynorsk, seier pressetalsmann for Statkraft, Knut Fjerdingstad, til Teknisk Ukeblad.

– Det er dessutan slik at konsernspråket i Statkraft blir meir og meir engelsk, fordi vi er eit internasjonalt selskap, legg han til.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Ny opplæringslov heng ikkje med i tida

Framlegget til ny opplæringslov stiller krav om at skriveprogram i skulen skal fungera like godt på nynorsk og bokmål. Men kvifor er det framleis...

Mellom appar og bærbare skjermar heve nynorsken mista sin heim

Kunnskapsdepartementet er asfalten nynorske løvetannbarn må sprenge seg gjennom. Alle norske elevar har lenge hatt rett til læremiddel på eige språk, men tida der eit...

Velkommen til landsting og 30-årsjubileum for LNK!

Me har gleda av å invitera dykk til landsting, årsmøte og 30-årsjubileum i Landssamanslutninga av nynorskkommunar. I år vert landstinget halde på Quality Sogndal...

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...