Heim Nyhende Statsbudsjettet: 17 prosent auke til Nynorsk kultursentrum

Statsbudsjettet: 17 prosent auke til Nynorsk kultursentrum

Nynorsk kultursentrum får 16,9 millionar kroner i framlegget til statsbudsjett for 2013. Det betyr blant anna at ein kan styrke Hauge-senteret. 

 

I tillegg kjem 6,5 millionar til Språkåret 2013. Driftsmidlar til Allkunne er inkludert i den ordinære løyvinga. 

– Statsbudsjettet syner at regjeringa har tillit til det arbeidet Nynorsk kultursentrum gjer og gir oss handlingsrom. Det set vi pris på, seier styreleiar Reidar Sandal i ei pressemelding. 

– Planane våre for Språkåret 2013 er svært ambisiøse. Løyvinga i statsbudsjettet er viktig for at vi skal kunne inkludere breitt, og vi hadde greidd å bruke meir, seier Sandal.

På oppdrag frå regjeringa organiserer Nynorsk kultursentrum det nasjonale Språkåret 2013. Då er det 200 år sidan Ivar Aasen blei fødd og 100 år sidan Det Norske Teatret opna. 

– Eg er glad for at regjeringa satsar så solid på Språkåret, seier prosjektleiar Inger Johanne Sæterbakk. – Ambisjonane våre for Språkåret er høge, og vi skal gjere det vi kan for å realisere planane våre med dei midlane vi no har.

Ivar Aasen-tunet skaffar kvart år fleire millionar i marknadsinntekter. Løyvinga i statsbudsjettet gir høve til trygg vidare drift, og Ivar Aasen-tunet kan truleg setje i gang nye tiltak.

– Denne løyvinga gir oss høve til å vere ein viktig premissleverandør for forteljingane om Ivar Aasen i Språkåret 2013, seier dagleg leiar Gaute Øvereng i Ivar Aasen-tunet.

Løyvinga til Nynorsk kultursentrum gir også rom for auka driftsmidlar til Olav H. Hauge-senteret.

– Følgjer Hordaland fylkeskommune og Ulvik herad opp sine løyvingar, kan vi truleg tilsetje den fjerde og siste medarbeidaren ved Hauge-senteret hausten 2013, seier direktør Ottar Grepstad i Nynorsk kultursentrum. 

– Diverre manglar statsbudsjettet investeringsmidlar til basisutstilling i Hauge-senteret. Målet er å opne i mai 2014, men først må vi skaffe pengane, seier Grepstad.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...