Heim Nyhende Stor interesse for norrønt språk

Stor interesse for norrønt språk

20 søkjarar med 13 forskjellige nasjonalitetar søkte på ei ledig stilling i norrøn filologi ved Universitet i Bergen nå til årsskiftet.

– At så mange er interesserte ser eg på som eit uttrykk for at norrøn filologi er eit internasjonalt fag, der dei som er på feltet er i stand til å lese og snakke eit moderne skandinavisk språk. Stillinga var lyst ut bare på norsk (nynorsk), men ein treng ikkje å lyse ut ei slik stilling på engelsk for å nå dei seriøse søkjarane, seier professor i norrøn filologi, Odd Einar Haugen, til uib.no.

Søkjarane representerer følgjande nasjonalitetar: Australia, Canada, Estland, Island, Italia, New Zealand, Noreg, Russland, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland og USA.

Haugen forklarar interessa for den norrøne filologien med at fagfeltet omfattar både språk og litteratur, og tekstar både i det latinske alfabetet og i runealfabetet. Forskarane får arbeide på fleire felt og er mindre utsette for den tradisjonelle kløyvinga mellom språkvitskap og litteraturvitskap, som går gjennom dei moderne språkstudia.

Folk kjem til den norrøne filologien også frå studiet av eldre engelsk og eldre tysk, og oppdagar fort at den norrøne litteraturen er uvanleg stor og variert, utan tvil den mest spennande mellomalderlitteraturen på eit germansk språk, kan rådgjevar ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium ved UiB, Håvard Østrem Peersen, fortelje vidare i artikkelen.

Utviklinga frå norrønt til dei moderne nordiske språka er ifølgje Peersen ganske uvanleg; medan islandsk har eit formverk som er nesten uendra over 1000 år, har dei skandinaviske språka utvikla seg mykje.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...

Staten bryt språklova i kontakt med kommunane – både LNK, statsråd og mållagsleiar reagerer

Berre éin firedel av nynorskkommunane opplever at staten skriv mest nynorsk til dei. Den nye språklova har førebels ikkje gjort noko positivt utslag for...

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...