Heim Nyhende Stor interesse for norrønt språk

Stor interesse for norrønt språk

20 søkjarar med 13 forskjellige nasjonalitetar søkte på ei ledig stilling i norrøn filologi ved Universitet i Bergen nå til årsskiftet.

– At så mange er interesserte ser eg på som eit uttrykk for at norrøn filologi er eit internasjonalt fag, der dei som er på feltet er i stand til å lese og snakke eit moderne skandinavisk språk. Stillinga var lyst ut bare på norsk (nynorsk), men ein treng ikkje å lyse ut ei slik stilling på engelsk for å nå dei seriøse søkjarane, seier professor i norrøn filologi, Odd Einar Haugen, til uib.no.

Søkjarane representerer følgjande nasjonalitetar: Australia, Canada, Estland, Island, Italia, New Zealand, Noreg, Russland, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland og USA.

Haugen forklarar interessa for den norrøne filologien med at fagfeltet omfattar både språk og litteratur, og tekstar både i det latinske alfabetet og i runealfabetet. Forskarane får arbeide på fleire felt og er mindre utsette for den tradisjonelle kløyvinga mellom språkvitskap og litteraturvitskap, som går gjennom dei moderne språkstudia.

Folk kjem til den norrøne filologien også frå studiet av eldre engelsk og eldre tysk, og oppdagar fort at den norrøne litteraturen er uvanleg stor og variert, utan tvil den mest spennande mellomalderlitteraturen på eit germansk språk, kan rådgjevar ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium ved UiB, Håvard Østrem Peersen, fortelje vidare i artikkelen.

Utviklinga frå norrønt til dei moderne nordiske språka er ifølgje Peersen ganske uvanleg; medan islandsk har eit formverk som er nesten uendra over 1000 år, har dei skandinaviske språka utvikla seg mykje.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...