Heim Nyhende – Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget. 

– I ein skulekvardag som blir meir og meir digital, møter nynorskelevane mindre og mindre av språket sitt. Lærebøkene er erstatta med digitale læremiddel. Mange og små læringsressursar dominerer i klasserommet. Det er alvorleg at eit fleirtal på Stortinget ikkje vil vedta at elevane skal få desse på språket sitt, seier Lofnes Hauge i ei pressemelding.

Mållagsleiaren er oppgitt over regjeringa som han meiner ikkje har lytta, og seier kravet om at læringsressursar som er utvikla til bruk i opplæringa, har stor støtte.

– Ei samla målrørsle, Forleggerforeningen, Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen og Språkrådet er mellom dei som støttar kravet. Grasrøtene i regjeringspartia med AUF i spissen stør kravet, og 121 ordførarar stør kravet. Difor er det påfallande at regjeringa har gått til Høgre og Frp for å få fleirtal for språkpolitikken sin, seier Peder Lofnes Hauge.

Han meiner dette er eit stort tap for nynorsken. Utdanningskomiteen har gitt regjeringa beskjed om å hente inn meir kunnskap om situasjonen. Det er ikkje godt nok, meiner mållagsleiaren.

– Vi har visst meir enn nok lenge. Stoda i klasserommet er dramatisk. Det blir no avgjerande at regjeringa får henta inn den kunnskapen dei meiner dei treng, lynkjapt, slik at dei kan kome tilbake til Stortinget med forslag om korleis kravet kan lovfestast i god tid før lova trer i kraft.

Noregs Mållag tar med seg to viktige lyspunkt frå den nye lova:

– No er endeleg kravet om at skriveprogram må kunne nynorsk, på plass. Raude strekar under ord ein skriv heilt rett, er historie! Her har Noregs Mållag lukkast med å tvinge teknologigiganten Google til å måtte lære seg nynorsk.

I tillegg har vi fått på plass språkdelt ungdomsskule. Dette er eit utruleg viktig krav for dei elevane som bur i språkblanda område. No har dei endeleg rett på å få opplæringa si på nynorsk ut heile grunnskulen, avsluttar Peder Lofnes Hauge

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...