Heim Nyhende Strengare språkreglar i Sogn og Fjordane

Strengare språkreglar i Sogn og Fjordane

Dei tilsette i Sogn og Fjordane fylkeskommune får ikkje lenger lov å skriva «me» og bruke a-ending når dei skriv offentlege brev. Språkrådet meiner dei nye språkreglane bør endrast.

– Me er litt overraska over at dei vel ut enkelte av dei likestilte skrivemåtane framfor andre. I nynorsk er både «vi» og «me» likestilte former. Det same er a-ending og e-ending, som «vera» og «vere», seier direktør Arnfinn Muruvik Vonen i Språkrådet til NRK.

Innsnevring av språket
I fjor haust vedtok fylkeskommunen nye og innsnevra språkreglar som pålegg tilsette å bruka e-ending og «vi» i staden for «me». Den språklege innsnevringa vekkjer reaksjonar, mellom anna i Sogn Avis.

– Eg tykkjer det er for dumt at det skal vera så firkanta. Eg slit med å forstå motivasjonen og grunngjevinga for å gjera det, seier redaktør Jan Inge Fardal.

I lokalavisa hans brukar journalistane konsekvent a-ending på infinitiv av verb, altså «å gjera» i staden for «å gjere». Avisa brukar også «me» i staden for «vi». Men desse formene er altså ikkje lenger lov å bruka i offentlege skriv frå fylkeskommunen.

Dei nye reglane er ein del av ein språkbruksplan som skal gjera språket i fylkeskommunen betre og meir korrekt. Språkdirektør Arnfinn Muruvik Vonen i Språkrådet rosar sjølve planen som han meiner viser at fylkeskommunen tek språket på alvor.

Og han ser at ei rettesnor kan vera nyttig når to eller fleire sakshandsamar jobbar med det same dokumentet og er usamde om kva ordformer dei skal bruka.

– Men å skulle pålegga alle sakshandsamarar å velja den eine forma framfor den andre, er litt merkeleg. Eg ser vel ikkje heilt behovet for det heller, seier Vonen.

Skal sjå på reglane
Fylkesrådmann Tore Eriksen er den ansvarlege for dei nye reglane i språkbruksplanen. Han seier dei vil ta oppmodinga frå Språkrådet på alvor.

– Me får sjå kva me kjem fram til. Det viktigaste er at me har fått til ein veldig god språkbruksplan, med gode tilbakemeldingar både frå mållaget og fagmiljø elles. No vil me ha kontinuerlege vurderingar og gjera endringar der det er fornuftig. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...

Programmet til landstinget til LNK i Sogndal 1.-2. juni 2023

Landssamanslutninga av nynorskkommunar ønskjer velkommen til landsting i Sogndal 1.-2. juni på Quality Hotel Sogndal. Landstinget til LNK blir arrangert annakvart år, og er ein...

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...