Heim Nyhende – Må tenkje nytt

– Må tenkje nytt

– Ein må tenkje kreativt når ein skal promotere nynorsken, seier Anne Viken. Sjølv gir ho ut det ho meiner er den einaste hesteboka på nynorsk.

 

 

Det er bloggen til assisterande fylkesmann i Sogn og Fjordane Gunnar O. Hæreid som no har fått Viken til å reagere. Her skriv Hæreid at ein trass tydeleg nynorsk identitet i Sogn og Fjordane også møter ein del utfordringar, blant anna manglande nynorsk opplæring for innvandrarar, at mange slit med å skrive korrekt nynorsk og at nynorske lærebøker ofte kjem seinare enn dei på bokmål. Likevel peikar Hæreid på at mange bokmålsbrukarar til og med har skifta til nynorsk då dei flytta til fylket. 

– Sogn og Fjordane er truleg det fylket det er enklast å vera nynorskbrukar i. Eg trur mange av innbyggjarane kjenner seg att i ein påstand om at nynorsk er ein viktig del av identiteten til fylket vårt. Jamvel innflyttarar som har hatt bokmål som hovudmål, legg ofte om til nynorsk etter å ha budd her ei stund. Dei gjer det ikkje fordi nokon pressar dei eller dei kjenner dei må, men fordi inntrykka frå ei nynorsk omverd opnar augo for at nynorsk ikkje er noko tungt og vanskeleg, og dei får lyst til å prøva seg sjølve, skriv Hæreid. 

– All merksemd rundt nynorsken er ikkje positiv når ein gjentek det same om igjen og om igjen. Det er svært sjeldan ein ser kreative tiltakt og utspel rundt nynorsk språk. Dette kan kanskje forklare ein del av språkets problemer: det har blitt ei problembasert merkevare, ikkje ei lystbetont. For språket har, som alt anna, ei merkevare. Og kva skal den eigentleg vere? Problematisk, basert på statestikk og at det er eit poetisk språk? Eller skal det vere ei merkevare folk i praksis kan forhalde seg til og identifisere seg med. Trur det er lurt å stille seg dette spørsmålet. Lystbetont og praktisk relatert, heller enn statestikktynga debatt, skriv Viken i eit svar på bloggen. 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...