Heim Nyhende – Må tenkje nytt

– Må tenkje nytt

– Ein må tenkje kreativt når ein skal promotere nynorsken, seier Anne Viken. Sjølv gir ho ut det ho meiner er den einaste hesteboka på nynorsk.

 

 

Det er bloggen til assisterande fylkesmann i Sogn og Fjordane Gunnar O. Hæreid som no har fått Viken til å reagere. Her skriv Hæreid at ein trass tydeleg nynorsk identitet i Sogn og Fjordane også møter ein del utfordringar, blant anna manglande nynorsk opplæring for innvandrarar, at mange slit med å skrive korrekt nynorsk og at nynorske lærebøker ofte kjem seinare enn dei på bokmål. Likevel peikar Hæreid på at mange bokmålsbrukarar til og med har skifta til nynorsk då dei flytta til fylket. 

– Sogn og Fjordane er truleg det fylket det er enklast å vera nynorskbrukar i. Eg trur mange av innbyggjarane kjenner seg att i ein påstand om at nynorsk er ein viktig del av identiteten til fylket vårt. Jamvel innflyttarar som har hatt bokmål som hovudmål, legg ofte om til nynorsk etter å ha budd her ei stund. Dei gjer det ikkje fordi nokon pressar dei eller dei kjenner dei må, men fordi inntrykka frå ei nynorsk omverd opnar augo for at nynorsk ikkje er noko tungt og vanskeleg, og dei får lyst til å prøva seg sjølve, skriv Hæreid. 

– All merksemd rundt nynorsken er ikkje positiv når ein gjentek det same om igjen og om igjen. Det er svært sjeldan ein ser kreative tiltakt og utspel rundt nynorsk språk. Dette kan kanskje forklare ein del av språkets problemer: det har blitt ei problembasert merkevare, ikkje ei lystbetont. For språket har, som alt anna, ei merkevare. Og kva skal den eigentleg vere? Problematisk, basert på statestikk og at det er eit poetisk språk? Eller skal det vere ei merkevare folk i praksis kan forhalde seg til og identifisere seg med. Trur det er lurt å stille seg dette spørsmålet. Lystbetont og praktisk relatert, heller enn statestikktynga debatt, skriv Viken i eit svar på bloggen. 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...