Heim Nyhende Time er årets nynorskkommune

Time er årets nynorskkommune

Kulturdepartementet har kåra Time kommune i Rogaland til den språksterkaste nynorskkommunen i 2016.

– Vinnaren har ei haldning til språk som både imponerer og inspirerer, seier juryleiar Kristin Solbjør.

Ho er seksjonssjef i Språkrådet og har leidd juryarbeidet på vegner av Kulturdepartementet.

Time kommune er ein nynorskkommune i ein region der nynorsken er under press. Kommunen får likevel ros for å halda nynorskfana høgt og for å arbeida systematisk med språk og god nynorsk.

– Kommunen tek vare på den språkkulturelle arven sin og gjer arven aktuell. Me vil heidra Time for å vera ein føregangskommune og ei inspirasjonskjelde for alle som arbeider for nynorsken som eit godt og levande kultur- og bruksspråk, seier Kristin Solbjør.

Vinnaren blir også heidra for satsinga på eit godt nynorsk språk for barn og unge gjennom heile utdanningsløpet.

– Denne satsinga på dei aller minste er ei god investering i framtida til nynorsken, heiter det.

Prisen blir delt ut av kulturminister Linda Hofstad Helleland på eit arrangement i Det Norske Teatret 21. november. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...