Heim Nyhende Tospråklege barn har betre arbeidsminne

Tospråklege barn har betre arbeidsminne

 

Tospråklege barn har betre arbeidsminne enn eitt-språklege barn, viser studiar frå Spania og Canada.

Med arbeidsminne meinast evna til å halde, prosessere og oppdatere informasjon over kortare periodar. Arbeidsminnet er viktig for å kunne utføre ei rekkje aktiviteter, som hovudrekning og leseforståing.

Ifølgje morsmål.no kjem resultatet frå to studiar gjort av Granada Universitetet i Spania og York Universitetet i Toronto i Canada. Dei har testa barn i alderen fem til sju år, kor barna fekk utføre ulike oppgåver og testar kor arbeidsminnet vart sett på prøve på ulike nivå. Dei tospråklege barna svara raskare og meir nøyaktig, og gjorde gjennomgåande betre på oppgåvene. 

Julia Morales Castillo ved Institutt for eksperimentell psykologi ved Granada Universitetet seier det å vere tospråkleg kan betre arbeidsminnet på ein isolert måte og påverke den globale utviklinga av utøvande funksjonar, spesielt når desse funksjonane samhandlar med kvarandre.  

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...