Heim Nyhende Tospråklege barn har betre arbeidsminne

Tospråklege barn har betre arbeidsminne

 

Tospråklege barn har betre arbeidsminne enn eitt-språklege barn, viser studiar frå Spania og Canada.

Med arbeidsminne meinast evna til å halde, prosessere og oppdatere informasjon over kortare periodar. Arbeidsminnet er viktig for å kunne utføre ei rekkje aktiviteter, som hovudrekning og leseforståing.

Ifølgje morsmål.no kjem resultatet frå to studiar gjort av Granada Universitetet i Spania og York Universitetet i Toronto i Canada. Dei har testa barn i alderen fem til sju år, kor barna fekk utføre ulike oppgåver og testar kor arbeidsminnet vart sett på prøve på ulike nivå. Dei tospråklege barna svara raskare og meir nøyaktig, og gjorde gjennomgåande betre på oppgåvene. 

Julia Morales Castillo ved Institutt for eksperimentell psykologi ved Granada Universitetet seier det å vere tospråkleg kan betre arbeidsminnet på ein isolert måte og påverke den globale utviklinga av utøvande funksjonar, spesielt når desse funksjonane samhandlar med kvarandre.  

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...

Staten bryt språklova i kontakt med kommunane – både LNK, statsråd og mållagsleiar reagerer

Berre éin firedel av nynorskkommunane opplever at staten skriv mest nynorsk til dei. Den nye språklova har førebels ikkje gjort noko positivt utslag for...

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...