Heim Nyhende Troll i ord – eventyrleg språkopplæring

Troll i ord – eventyrleg språkopplæring

Det nyutvikla språkopplæringsmateriellet «Troll i ord» er konstruert for å skape jubel i barnegruppa når pedagogen tek det ned frå hylla.

Troll i ord er utvikla av firmaet GROM design i Vaksdal i Hordaland. Det står både språkforskarar og designarar bak det fleirspråklege opplæringsmateriellet.

– Troll i ord er leikbasert språkopplæring, tilrettelagd for både norsk- og framandspråklege elevar. Målet vårt er at kassa som inneheld Troll i ord, skal vere som ei skattkiste og noko barna skal sjå fram til å få arbeide med, seier prosjektleiar Synnøve Tveito.

Skattkistene Tveito snakkar om, inneheld fargerikt, svanemerkt materiell som stimulerer til betre språkopplæring gjennom ei rekkje aktivitetar. Temaet for Troll i ord er eventyr, og målgruppa er barn i barnehagealder og i dei lågaste stega på grunnskulen.

– Vi har laga ein læremiddelpakke som er basert på eventyret om guten som gjekk til nordavinden og kravde attende mjølet sitt. Denne inneheld, i tillegg til aktivitetane, også ei lærarrettleiing og er særskilt tiltenkt barnehagar og skular. Vi har også eit produkt som er basert på eventyret om bukkane Bruse. Dette er tiltenkt privatmarknaden, fortel Tveito.

Les også: Fleirspråklege ressursar

Troll i ord-kassane inneheld mellom anna eventyrhefte, figurar, ordkort, forteljarkort, puslespel, lottospel, tilgang til nettstaden Trollskogen og mykje anna. Alt er laga for at pedagogen kan leggje opp til språkbrukssituasjonar med utgangspunkt i eventyra. Materiellet er førebels utarbeidd på begge dei norske målformene, somali, urdu, engelsk, russisk og polsk, men GROM ser føre seg at det med tida kjem fleire aktivitetar, fleire språk, fleire plattformer og nytt materiell basert på fleire eventyr.

– Vi held mellom anna på med å utvikle ein eigen app til Ipad, og eige materiell til bruk på interaktive tavler er tilgjengeleg i Trollskogen. Dette kjem også på arabisk, fransk, tysk, spansk og kinesisk, og fleire språk er under utvikling. Vi har også planar om å utvikle materiell som er basert på nye eventyr, gjerne eventyr som er originalskrivne på andre språk i andre land, seier Synnøve Tveito, som meiner at barn har stor nytte av Troll i ord enten dei har norsk eller andre språk som morsmål.

– Det er sjølvsagt eit viktig verkty for framandspråklege barn som skal lære seg norsk, men Troll i ord stimulerer til at barna må kommunisere for å løyse utfordringar. Det lærer alle av, og norskspråklege barn vil også måtte gjere seg kjende med framande bokstavteikn og ord på andre språk når dei leikar med Troll i ord. Då vil dei framandspråklege barna vere ekspertane, seier Tveito.

FAKTA:

– Troll i ord blei lansert vinteren 2010/2011.

– Troll i ord er utvikla med støtte frå Utdanningsdirektoratet (læremiddelpakken) og Innovasjon Noreg (privatpakken).

– Meir informasjon om Troll i ord og demonstrasjon av den nettbaserte Trollskogen finn ein på www.trolliord.net

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...