Heim Nyhende Tysvær kan bli språknøytral

Tysvær kan bli språknøytral

Nynorsken har vore på vikande front i mange år i Tysvær kommune. No vurderer kommunen å bli språknøytral. 

Det er ikkje første gongen språket i nynorsk-kommunen Tysvær blir vurdert. I 2005 gjekk kommunestyret inn for at tilsette i kommunen skulle få velje mellom bokmål og nynorsk i den interne kommunikasjonen, medan språket utad framleis skulle vere nynorsk. I 2007 melde også kommunen seg inn i LNK. No er likevel ordførar Harald Stakkestad (H) klar til å opne opp for at kommunen blir språknøytral. 

– Mange av dei som blir tilsette hjå oss har problemer med nynorsken, og treng mykje hjelp for å skrive korrekt. Det er ikkje effektivt nok å ha det slik, me må spare betydelege beløp både i år og neste år. Skal me klare det må me ha ein så effektiv kommune som mogleg. Sjølv er eg bokmålsmann og meiner dei tilsette sjølve må få bestemme om dei ynskjer å skrive bokmål eller nynorsk, det vil også gjere det lettare å få tak i dei rette personane, seier rådmannen. 
 
Sidan det ikkje er eit aktivt lokallag for mållaget i Tysvær er det leiar i Karmsund Mållag, Steinar Aalvik som uttaler seg om saka. Han er skuffa, men ikkje overraska over at kommunen no ynskjer å bli språknøytral. 
– Nynorsken i Tysvær har forvitra over tid, dette er berre eit steg vidare i den utviklinga som starta då kommunen opna for at dei tilsette kunne bruke bokmål internt, seier han. 
 
Tysvær Bygdeblad har også dei siste åra hatt ein pågåande debatt, både om språket i avisa og om navnet burde moderniserast.
 
– For nokre år sidan opna me opp for at frilansarar kunne bruke bokmål, rett og slett for å få tak i folk sidan me bur i eit grenseområde mellom bokmål og nynorsk, seier redaktør Alf-Einar Kvalavåg.
Likevel trur han språkdebatten i avisa har roa seg, og trur ikkje dei vil opne opp for bokmål i den faste redaksjonen. 
 
– Dette er eit større problem for kommunen, der mange tilsette må ha folk til å hjelpe seg for å skrive korrekt nynorsk. Hjå oss er ikkje det noko problem. Og avisa har hatt ein relativ sterk vekst dei siste åra, noko som tyder på at verken navnet eller nynorsken har slått ut negativt, meiner han. 
 
Les meir om språkutfordringar i Tysvær kommune i kommunepresentasjonen i neste utgåve av LNK-avisa. 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...