Heim Nyhende Vil ha vekk sidemålet

Vil ha vekk sidemålet

 – Noregs Mållag bør droppe kravet om at alle skal kunne skrive to skriftlege variantar av norsk, skriv norsklektor Erling Petersen i Utdanningsnytt. 

 
 
– Udir gir klåre signal om å styrke hovudmålet og nedprioritere den skriftlege sidemålsopplæringa. Skulekretsar etter skulekretsar går over til bokmål. Talet på bokmålsbrukarar på skular i tradisjonelle nynorskkommunar aukar. Nynorskungdommane vel i stor grad å byte hovudmål frå nynorsk til bokmål allereie i ungdomsskulen. Motstanden blant bokmålselevar når det kjem til sidemålsstilen er konstant og bastant. Sjølv trauste norsklektorar gir nå på mange måtar klårt uttrykk for at ein skriftspråksvariant er nok for elevar under opplæring, skriv Erling Petersen i Utdanningsnytt. 
 
Petersen meiner Noregs Mållag bør droppe kravet om at alle skal kunne skrive to skriftlege variantar av norsk.  Han meiner dobbeltskrivinga som språkpolitisk verkemiddel har spelt falitt.
 
– Samstundes må Noregs Mållag arbeide for å fjerne kravet om å byte skriftspråk i visse situasjonar. Begge ordningane rammer nynorsken. Den gamle parolen: Tal dialekt- skriv nynorsk, må skrivast om til: Tal dialekt- skriv den varianten du har lært. Alternativet for nynorsken sin del sluttar på “Amen”, skriv Petersen. 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...