Heim Nyhende Vil ha vekk sidemålet

Vil ha vekk sidemålet

 – Noregs Mållag bør droppe kravet om at alle skal kunne skrive to skriftlege variantar av norsk, skriv norsklektor Erling Petersen i Utdanningsnytt. 

 
 
– Udir gir klåre signal om å styrke hovudmålet og nedprioritere den skriftlege sidemålsopplæringa. Skulekretsar etter skulekretsar går over til bokmål. Talet på bokmålsbrukarar på skular i tradisjonelle nynorskkommunar aukar. Nynorskungdommane vel i stor grad å byte hovudmål frå nynorsk til bokmål allereie i ungdomsskulen. Motstanden blant bokmålselevar når det kjem til sidemålsstilen er konstant og bastant. Sjølv trauste norsklektorar gir nå på mange måtar klårt uttrykk for at ein skriftspråksvariant er nok for elevar under opplæring, skriv Erling Petersen i Utdanningsnytt. 
 
Petersen meiner Noregs Mållag bør droppe kravet om at alle skal kunne skrive to skriftlege variantar av norsk.  Han meiner dobbeltskrivinga som språkpolitisk verkemiddel har spelt falitt.
 
– Samstundes må Noregs Mållag arbeide for å fjerne kravet om å byte skriftspråk i visse situasjonar. Begge ordningane rammer nynorsken. Den gamle parolen: Tal dialekt- skriv nynorsk, må skrivast om til: Tal dialekt- skriv den varianten du har lært. Alternativet for nynorsken sin del sluttar på “Amen”, skriv Petersen. 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...

Staten bryt språklova i kontakt med kommunane – både LNK, statsråd og mållagsleiar reagerer

Berre éin firedel av nynorskkommunane opplever at staten skriv mest nynorsk til dei. Den nye språklova har førebels ikkje gjort noko positivt utslag for...

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...