Heim Nyhende Unge tankar

Unge tankar

Prosjektet Midt i Gudbrandsdalen 2020 lanserer no ein eigen tenketank for og med ungdom.

Det er ungdom frå dei tre kommunane i Midt-Gudbrandsdal, saman med regionrådet og Vinstra vidaregåande skule som står bak tenketanken, skriv lokalavisa Dølen. Ungdommane som representerer dei ulike aktørane, er valde ut frå elevråd og ungdomsråd.

Gode ambassadørar
– Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal tek den negative befolkningsutviklinga på alvor, og difor har me sett i gang prosjektet Midt i Gudbrandsdalen 2020. Prosjektet skal inspirere til betre bumiljø, nyskapande næringsverksemd og auka tilflytting til regionen vår. Med dette som bakteppe har regionrådet rådført seg med ein del av innbyggjarane i dei tre kommunane, også ungdommane, seier Jan Sandbakken, koordinator i regionrådet til Dølen.

Han nemner vidare at ein har starta ein intervjurunde med ein del elevar for å få fram statusen for Midt-Gudbrandsdal.

– Det har noko med at dei er på siste stasjonen før dei reiser ut for å ta utdanning eller begynne i arbeidslivet. Me må bli gode ambassadørar for det som er bra i bygdene våre, seier han til lokalavisa.

– Vår framtid
Leiar for ungdomsrådet i Nord-Fron, Ola Esten Røssum, er glad ungdommen har fått ein slik sjanse til å delta.

– Dette handlar om framtida vår, og då er det supert at me kan få vere med og seie kva me meiner, og vere kreative når det gjeld Midt i Gudbrandsdalen 2020. Det er me som er ungdom i dag, politikarane håpar vil bu her i regionen som vaksne, seier han til Dølen.

Han meiner ein må våge dersom ein skal klare å skape noko nytt i regionen, og seier til lokalavisa at Midt-Gudbrandsdal er ein god plass å vere ung i.

– Me har eit godt tilbod både innanfor kultur og idrett, og eg trur dei fleste trivst godt i Midt-Gudbrandsdal. Utfordringa blir å gjere det enda meir attraktivt framover mot 2020, både for vaksne og ungdom, og det er ikkje umogleg, seier han.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Programmet til landstinget til LNK i Sogndal 1.-2. juni 2023

Landssamanslutninga av nynorskkommunar ønskjer velkommen til landsting i Sogndal 1.-2. juni på Quality Hotel Sogndal. Landstinget til LNK blir arrangert annakvart år, og er ein...

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...

Nynorsk-tap på Stortinget: – Ekstremt skuffande

Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag sagt nei til å sikre nynorske læringsressursar som er laga for skulen. – Det er heilt uforståeleg at fleirtalet...

Skriv nynorsk på nynorskdagen 12. mai

– Vi utfordrar alle i Noreg til å skrive nynorsk i dag. Nynorsk er for alle, og på nynorskdagen er det lov å prøve,...