Heim Nyhende Usikker framtid for Norsk Ordbok

Usikker framtid for Norsk Ordbok

Dei siste to binda i 12-bindserien Norsk Ordbok skal vere ferdige i 2014. Kva som skjer med ordboka etter det er det ingen som veit.

Det er Klassekampen som i dag set søkelys på prosjektet Norsk Ordbok 2014, som i dag er finansiert med midlar frå Kulturdepartementet, og som ligg som eit forskingsprosjekt under Universitetet i Oslo.

Hovudredaktør for ordboka, Oddrun Grønvik, seier til avisa at det ikkje er nokon som ønskjer at ordbøkene og

Norsk Ordbok 2014 manglar no berre to av tolv bind på å vere ferdige. Nett-ordboka vart dessutan lansert i fjor, og den hadde 6,5 millionar oppslag i mars i år.

Forsvinn ikkje

Det er ikkje slik at alt dette forsvinn etter 2014, men det vil ikkje vere nokon der til å vedlikehalde bokverka og programvaren når prosjektet er slutt, forklarar Oddrun Grønvik.

Viss det ikkje er nokon plan for desse når prosjektet med å få ordbøkene på plass er ferdig neste år, er ho redd dei vil hamne hjå Riksarkivet. Og der er det berre rom for oppbevaring, ikkje drift. Grønvik etterlyser no eit politisk initiativ til å skape eit nasjonalt arkivverk for dei norske språksamlingane.

Tidsavgrensa

Verken Kulturdepartementet eller Universitetet i Oslo kan i dag love midlar til vidare drift etter at prosjektet «Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet» er ferdig i 2014. Kulturdepartementet peiker på at dei har løyva 120 millionar kroner til prosjektet dei siste 12-13 åra, og at dette er løyvingar som er knytt konkret til det tidsavgrensa prosjektet. Etter dette er det Universitetet i Oslo som har ansvar for språksamlinga, seier statssekretær i Kulturdepartementet Kjersti Stenseng (Ap) til Klassekampen si papiravis i dag.

Fungerande instituttleiar ved Institutt for lingvistiske og nordiske studiar (ILN) ved Universitetet i Oslo, Andreas Sveen, seier på si side at ILN er eit stort institutt med mange oppgåver å ta vare på, og mange økonomiske prioriteringar som må takast. Dette er avvegingar som styret må gjere, seier Sveen, og han vil ikkje spå noko om kva dei vil gjere.

Les meir om saka i Klassekampen

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...