Heim Nyhende Utkantfestivalar med suksess

Utkantfestivalar med suksess

Festivalsjefar i Sogn og Fjordane jublar etter ein rekordsommer, der dei drog 5.000 fleire besøkande enn i fjor.

 

Samla hadde dei fire største festivalane i fylket – Utkantfestivalen, Malakoff Rockfestival, Førdefestivalen og countrytreffet på Breim – et publikum på 75.000, melder NRK.no.

Malakoff-festivalsjef Arnt-Ivar Naustdal hadde i alt 22.000 publikummarar på festivalen i år, 2.000 fleire enn i fjor. Foto: Malakoff Rockfestival / Handout  ANNONSE:   Mest kommentert   Mest lese   Utkantfestivalar med suksess     0     Kultur   Utkantfestivalar med suksess   Fleire vel akvakultur     0     Skule-og-jobb   Fleire vel akvakultur   Ti favorittar i sommar     0     Kultur   Ti favorittar i sommar Valgomat 2013 Bilete Fleire bilete Send inn bilete Kampsaker Legg til ny 		 	 Siste kommentarar 	 		 Sjølv takk! Denne tråden tek til å verta svært så interessant. Det er god hjerneføde å lesa det du skriv. Eg er likevel litt usikker på korleis eg skal fylgja opp. For det fyrste: … Kristin F. om En ekstern artikkel for Inge S. Når desse bibeltru mennene har selt alt dei eig og gitt pengane til dei fattige, skal eg i det minste respektere meiningane deira … Inge S. om vil nekte kvinner stemme- og talerett | framtida C. H. S. Takkar for eit utdjupande svar. Eg ser at artikkelen kan ha eit visst føremål, men sjølv likar eg å koma til botnar i saker og ting. ;-) Det diplomatiske og ikkje-konfronterande er… C. H. S. om En ekstern artikkel for Takk for kommentar! Eg kan vera med på at det er ei viss samanfiltring her, og eg set pris på at du har teke deg tida til å a) lesa merksamt; b) tenkja høgt om saka. Framifrå. Eg s… Kristin F. om En ekstern artikkel for C. H. S. Det er eit visst paradoks i argumentasjonen her, eller ei samanfiltring av ulike ståstader. Om kjønn er definert subjektivt (utifrå subjektet) er meiningane til alle like gyldige n… C. H. S. om En ekstern artikkel forSjølv om Vestlandet har hatt det finaste sommarvêret på fleire år, trur sjef for Utkantfestivalen, som trakk 14.000 publikummarar med artistnamn som Sivert Høyem, Violet Road, Lars Vaular, Jonas Alaska og Ida Maria, at det ikkje berre er vêret som har vore avgjerande for besøksrekordane.

– Alle som driv med festivalar i dag er blitt litt meir profesjonelle enn det vi kanskje var for nokre år sidan. Vi er flinkare til å selje billettar, og programma er blitt betre, seier Viggo Randal ifølgje NRK, og får medhald av Malakoff-leiar Arnt-Ivar Naustdal, som også trur kvaliteten på festivalen er viktigare enn vêret.

– Eg har stor tru på kulturen for å gå på kulturarrangement, seier Naustdal, som peiker på at førehandssal er det viktigaste, men at «dei siste 1.000 kjem jo med fint vêr». (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...