Heim Nyhende Valdres Mållag tilbyr gebyrfri språkbank

Valdres Mållag tilbyr gebyrfri språkbank

Valdres Mållag tilbyr alle interesserte – privatpersonar, organisasjonar, forretningar, reiselivsbedrifter – hjelp til å bruke god nynorsk i det dei skriv.

 

Det melder «banksjef» i mållaget, Bjørg Lerhol.

 

– Alt skriftelg materiale som folk gjerne vil ha på korrekt og godt språk – brev, program, annonsar, reklame og anna, kan vi ta oss av. Vi har filialar i alle kommunar og ein baksjef som kan vere rådgjevar på språkområdet. Og her er det ingen gebyr, alt er gratis. Vi trur også at mange kan tene på å bruke nynorsk, og då sjølvsagt korrekt språk, seier Lerhol til Valdres.no.

Språkbanken er eit felles prosjekt for alle seks mållaga i Valdres. Bjørg Lerhol hadde ideen til prosjektet.

– Vi i mållaget har snakka om å få fleire bedrifter i Valdres til å nytte nynorsk. For nokre år sidan prøvde vi å dra i gong eit seminar på Beitostølen for næringslivet. Vi hadde fått tak i fleire gode innleiarar, men vi fekk inga påmelding til seminaret. Det var då vi fann ut at vi måtte prøve å få til noko som bedriftene lett kunne nytte seg av, fortel idemakaren til LNK.no.

Det er ein «bankmedarbeidar» i kvar av dei seks Valdres-kommunane. Alle desse seks medarbeidarane jobbar på dugnad for språkbanken. Lerhol er spent på om bedriftene kjem til å nytte seg av tilbodet.

– Vi skal prøve å bleste tilbodet i lokale medium, så får vi sjå kor travelt vi får det, seier ho.

– Om du er interessert i hjelp eller bare er nysgjerrig på kva du kan nytte denne banken til, er det bare å ta kontakt med meg, legg ho til.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...