Heim Nyhende Vekstkommunar får større kakestykke

Vekstkommunar får større kakestykke

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) vil auke veksttilskotet til kommunane frå 60 til 340 millionar kroner neste år.

 

Det kom fram under landsmøtet til Høgre i helga, skriv Nationen.

– Kommunar som legg til rette for vekst opplever veksesmerter. For vekst kostar, det skal byggast barnehagar og skular. Dagens system hjelper ikkje kommunane i dette. Det skal vi gjere noko med no, seier Sanner til avisa.

Kommunalministeren ønskjer samtidig å endre kriteria for kven som skal få pengar frå veksttilskotspotten. Tilskotet skal no knytast til den prosentvise folkeveksten i den enkelte kommunen. Fram til no har det gått til kommunar som dei tre siste åra har hatt ein folkevekst som ligg 175 prosent over landsgjennomsnittet.

– Store vert større

Direktør i Kommunesektorens organisasjon (KS) Helge Eide meiner auken i veksttilskotet vil få lita betydning for kommunesektoren.

– Når veksttilskotet no aukar høyrest det ut som mykje pengar, men det er småtteri når ein ser på dei samla inntektene til kommunane. Det som verkeleg betyr noko er veksten i rammetilskota samla sett, seier Eide til Nationen.

KS er samtidig kritisk til at veksttilskotet stort sett går til kommunar i bestemte delar av landet, og trur dette vil bli forsterka når tilskotskriteria no vert endra.

– Slik tilskotet har vore til no, er det berre dei kommunane med prosentvis aller sterkast vekst i innbyggjartal som har fått tilskot, typisk ein del kommunar i det sentrale austlandsområdet og på Nord-Jæren.

Litt fleire kommunar få ein bit av tilskotskaka når kriteria no vert endra, men KS trur desse òg vil liggje i område som allereie er prega av sterk vekst. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...