Heim Nyhende Vekstkommunar får større kakestykke

Vekstkommunar får større kakestykke

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) vil auke veksttilskotet til kommunane frå 60 til 340 millionar kroner neste år.

 

Det kom fram under landsmøtet til Høgre i helga, skriv Nationen.

– Kommunar som legg til rette for vekst opplever veksesmerter. For vekst kostar, det skal byggast barnehagar og skular. Dagens system hjelper ikkje kommunane i dette. Det skal vi gjere noko med no, seier Sanner til avisa.

Kommunalministeren ønskjer samtidig å endre kriteria for kven som skal få pengar frå veksttilskotspotten. Tilskotet skal no knytast til den prosentvise folkeveksten i den enkelte kommunen. Fram til no har det gått til kommunar som dei tre siste åra har hatt ein folkevekst som ligg 175 prosent over landsgjennomsnittet.

– Store vert større

Direktør i Kommunesektorens organisasjon (KS) Helge Eide meiner auken i veksttilskotet vil få lita betydning for kommunesektoren.

– Når veksttilskotet no aukar høyrest det ut som mykje pengar, men det er småtteri når ein ser på dei samla inntektene til kommunane. Det som verkeleg betyr noko er veksten i rammetilskota samla sett, seier Eide til Nationen.

KS er samtidig kritisk til at veksttilskotet stort sett går til kommunar i bestemte delar av landet, og trur dette vil bli forsterka når tilskotskriteria no vert endra.

– Slik tilskotet har vore til no, er det berre dei kommunane med prosentvis aller sterkast vekst i innbyggjartal som har fått tilskot, typisk ein del kommunar i det sentrale austlandsområdet og på Nord-Jæren.

Litt fleire kommunar få ein bit av tilskotskaka når kriteria no vert endra, men KS trur desse òg vil liggje i område som allereie er prega av sterk vekst. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV. Det seier leiar...

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...