Heim Nyhende Velsvik til Språkåret

Velsvik til Språkåret

Jannicke Velsvik (31) frå Velsvik i Volda er tilsett som produsent i Språkåret 2013.

 

Velsvik tar til i stillinga 5. november. 31-åringen frå Velsvik i Volda har ein bachelorgrad i kultur og leiing frå BI i Oslo, og avsluttar denne månaden ein mastergrad innanfor det same fagfeltet i Barcelona. I tillegg er Karine Munch (46) frå Bærum tilsett i vikariat som programansvarleg i Aasen-tunet.

– Eg gler meg til å fremje språkleg stoltheit og engasjement gjennom arrangement over heile landet, seier Jannicke Velsvik.

– Interessa for Språkåret 2013 blir berre større og større, og det er svært inspirerande å jobbe med dette prosjektet. Med produsenten på plass kan vi planleggje og gjennomføre endå fleire lokale og nasjonale arrangement, seier prosjektleiar Inger Johanne Sæterbakk i Språkåret 2013.

Sæterbakk peikar også på at ein no vil kunne jobbe endå tettare mot dei ulike språkmiljøa i landet, og med internasjonale perspektiv på den norske språksituasjonen.

Kulturdepartementet har bestemt at 2013 skal vere eit nasjonalt språkår som gir ei raus, inkluderande og samlande feiring av alt språk i Noreg med grunnlag i 200-årsjubileet for Ivar Aasen og 100-årsjubileet for Det Norske Teatret.

Frå før av arbeider prosjektleiar Inger Johanne Sæterbakk og prosjektsekretær Bente Lothe Eldholm for fullt med programmet til Språkåret 2013. 2. januar blir Språkåret 2013 opna med ei festførestelling i Kilden kulturhus i Kristiansand. Om lag 70 ulike samarbeidspartnarar er så langt involverte i Språkåret 2013.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...