Heim Nyhende Venstre svarar om språk

Venstre svarar om språk

Venstre har fått pes for ikkje å ha partiprogrammet på nynorsk. No lovar Lars Sponheim at det skal vere på plass denne veka.

 

Kva vil partiet ditt gjere med nynorsken? Venstre var del av fleirtalet som stod bak formuleringane om nynorsk i språkmeldinga. Me hadde og særmerknader, mellom anna med å understreka at minst 25 % av verbalinnslaga i NRK skal vera på nynorsk.

Kva er partiet ditt si haldning til sidemål? Venstre hegnar om sidemålundervisinga og er ein garanti for at ho framleis skal vere ein viktig del av norskundervisinga.

Vil partiet ditt styrkje nynorskopplæringa for innvandrarar?
Indirekte, ja. Norskopplæringa for innvandrarar må styrkjast. Ho er nøkkelen til god integrering. I nynorskkommunar føregår opplæringa på nynorsk, i bokmålskommunar på bokmål.

Kva meiner partiet ditt må gjerast for at skulebøker skal liggje føre på båe målformer til same tid og til same pris?
Venstre meinar det er sjølvsagt at skulebøker skal liggje føre på båe målformer til same tid og pris.

Finst programmet til partiet ditt på nynorsk? Programmet vil liggje føre på båe målformer i løpet av om lag ei veke frå i dag (25.08.09).

Har partiet ditt valmateriell på nynorsk? Ja, hovudbrosjyra er tilgjengeleg på båe målformer.

Er nettsida dykkar på nynorsk? Nettsida er på bokmål. Me har diverre ikkje tilgjengelege ressursar til å ha alternativ på båe målføre.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...