Heim Nyhende Venstre svarar om språk

Venstre svarar om språk

Venstre har fått pes for ikkje å ha partiprogrammet på nynorsk. No lovar Lars Sponheim at det skal vere på plass denne veka.

 

Kva vil partiet ditt gjere med nynorsken? Venstre var del av fleirtalet som stod bak formuleringane om nynorsk i språkmeldinga. Me hadde og særmerknader, mellom anna med å understreka at minst 25 % av verbalinnslaga i NRK skal vera på nynorsk.

Kva er partiet ditt si haldning til sidemål? Venstre hegnar om sidemålundervisinga og er ein garanti for at ho framleis skal vere ein viktig del av norskundervisinga.

Vil partiet ditt styrkje nynorskopplæringa for innvandrarar?
Indirekte, ja. Norskopplæringa for innvandrarar må styrkjast. Ho er nøkkelen til god integrering. I nynorskkommunar føregår opplæringa på nynorsk, i bokmålskommunar på bokmål.

Kva meiner partiet ditt må gjerast for at skulebøker skal liggje føre på båe målformer til same tid og til same pris?
Venstre meinar det er sjølvsagt at skulebøker skal liggje føre på båe målformer til same tid og pris.

Finst programmet til partiet ditt på nynorsk? Programmet vil liggje føre på båe målformer i løpet av om lag ei veke frå i dag (25.08.09).

Har partiet ditt valmateriell på nynorsk? Ja, hovudbrosjyra er tilgjengeleg på båe målformer.

Er nettsida dykkar på nynorsk? Nettsida er på bokmål. Me har diverre ikkje tilgjengelege ressursar til å ha alternativ på båe målføre.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...