Heim Nyhende Ventar fleire nynorsk-millionar i forhandlingane

Ventar fleire nynorsk-millionar i forhandlingane

– Det må koma meir pengar til nynorsken etter Audun Lysbakken og SV har sagt sitt, seier Peder Lofnes Hauge, leiar i Noregs Mållag. 

Året 2022 starta med eit rekordstort Noregs Mållag og ei ny språklov. Dette meiner Noregs Mållag ikkje syner igjen i statsbudsjettet regjeringa legg fram i dag.

Eit samla nynorsk-noreg har gjennom Nynorsk forum ei auka løyving til Noregs Mållag øvst på prioriteringslista.

– Det er vi som må gje ei handsrekking lokalt, som får klager der det ikkje fungerer og som tek eit ekstra tak for ikkje å ramla bakpå i språkpolitikken. Folk melder seg inn i Mållaget når dei opplever at nynorsken ikkje blir tatt godt nok hand om, og der taler veksten i Mållaget for seg sjølv, seier Peder Lofnes Hauge i ei pressemelding.

Ny opplæringslov kan ikkje bli ei kvilepute

Statsbudsjettet kjem ikkje med ei løysing til dei nynorskelevane som i dag ikkje har digitale læremiddel og digitale læringsressursar på nynorsk eller som ventar på språkdelt ungdomsskule-klasse.

– Den nye opplæringslova som kjem vert viktig, men det pågåande lovarbeidet kan ikkje vera ei kvilepute for å gje nynorskelevane dårlegare opplæring enn bokmålselevane i ventetida, seier mållagsleiaren.

Manglar nynorsk teatersatsing

Peder Lofnes Hauge set pris på at ordboksarbeidet ved Universitetet i Bergen får løyvingar som gjer at dei kan halda fram arbeidet sitt.

– Mållaget meiner at Det Vestnorske Teateret burde få den auka statlege løyvinga dei treng for å vidareføra den viktige nynorske teatersatsinga i nynorskbyen Bergen, seier Peder Lofnes Hauge.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...