Heim Nyhende Viktig med tidleg språkstimulering

Viktig med tidleg språkstimulering

Forskning viser at barn med svak språkforståing i barnehagen ikkje tar igjen utviklinga på eiga hand. 

– Me har sett på 219 barn frå barnehage til skulealder, og i denne perioden skjer det ingen endring i forhold til kven av barna som har det største eller det lågaste ordforrådet. Forskjellane som blir etablerte i førskulealder, viser ein sterk tendens til  å bli verande utover i skulealder, seier forskar Monica Melby-Lervåg til uio.no.

Ho meiner denne kartlegginga bør få store konsekvensar for korleis ein legg opp språkstimuleringa i barnehagane. 

– Ordforråd og korleis ein forstår ulike omgrep er avgjerande for korleis barnet presterer i dei fleste teoretiske skulefag. Difor kan forskjellane som blir etablerte i førskulealder få stor betydning for kva læringsutbytte barnet får frå framtidig skulegang.  

Alle barna som har vore med i denne kartlegginga er einspråklege, Melby-Lervåg viser til at forskjellane mellom barna viser seg å vere større blant dei som er tospråklege. 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV. Det seier leiar...

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...