Heim Nyhende Viktig med tidleg språkstimulering

Viktig med tidleg språkstimulering

Forskning viser at barn med svak språkforståing i barnehagen ikkje tar igjen utviklinga på eiga hand. 

– Me har sett på 219 barn frå barnehage til skulealder, og i denne perioden skjer det ingen endring i forhold til kven av barna som har det største eller det lågaste ordforrådet. Forskjellane som blir etablerte i førskulealder, viser ein sterk tendens til  å bli verande utover i skulealder, seier forskar Monica Melby-Lervåg til uio.no.

Ho meiner denne kartlegginga bør få store konsekvensar for korleis ein legg opp språkstimuleringa i barnehagane. 

– Ordforråd og korleis ein forstår ulike omgrep er avgjerande for korleis barnet presterer i dei fleste teoretiske skulefag. Difor kan forskjellane som blir etablerte i førskulealder få stor betydning for kva læringsutbytte barnet får frå framtidig skulegang.  

Alle barna som har vore med i denne kartlegginga er einspråklege, Melby-Lervåg viser til at forskjellane mellom barna viser seg å vere større blant dei som er tospråklege. 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...