Heim Nyhende Vil ha fire kommunar i Møre og Romsdal

Vil ha fire kommunar i Møre og Romsdal

Fylkesplansjefen meiner at det neppe er rom for meir enn fire eller fem kommunar i Møre og Romsdal om ein skal ta signala frå regjeringa på alvor.


Fylkesplansjef Ole Helge Haugen i Møre og Romsdal fylkeskommune vågar ikkje spekulera i når kommunesamanslåing kan bli ein realitet, men han trur at det vil bli fire kommunar i Møre og Romsdal i framtida.

– Dersom ein skal oppfylle målet i regjeringa sin varsla kommunerevisjon og erstatte dagens kommunar med nye, robuste kommunar, er fire kommunar den beste løysinga, seier Haugen til NRK Møre og Romsdal.

Dei fire kommunane han ser føre seg vil vere:
– Eiksund kommune med dagens Vanylven, Volda, Ørsta, Hareid, Ulstein, Herøy og Sande.
– Ålesund kommune med dagens Stranda, Norddal, Stordal, Ørskog, Sykkylven, Sula, Skodje, Ålesund, Haram, Giske og Sandøy.
– Molde kommune med dagens Vestnes, Rauma, Nesset, Molde, Midsund, Aukra, Fræna og Eide.
– Kristiansund kommune med dagens Sunndal, Gjemnes, Rindal, Halsa, Tingvoll, Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla.

Dei nye storkommunane vil få mellom 45.000 og 90.000 innbyggjarar.

– Å konstruere kommunar med til dømes 20.000 innbyggjarar er vanskeleg, då vert det anten 10.000 eller 40.000 innbyggjarar. Og 10.000 er for lite. 40.000 er minimum dersom vi skal gjennomføra reforma slik ho no ser ut med overføringar frå fylkeskommunane og staten til dei framtidige kommunane, seier Haugen til NRK.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...