Heim Nyhende Vil ikkje ha Språkrådet sine namn

Vil ikkje ha Språkrådet sine namn

Olje- og energiminister Ola Borten Moe vil ikkje bruke den nye namnelista for norske olje- og gassfelt som Språkrådet har utarbeidd.

Noko av det første Ola Borten Moe gjorde då han tok over som olje- og energiminister i mars i år var å innføre ny namnepolitikk på sokkelen, skriv Teknisk Ukeblad. Han oppretta mellom anna ei namnegruppe, som skal bistå Olje- og energidepartementet i val av navn på nye felt på norsk sokkel.

Oljedirektøratet har bedt Språkrådet om å utarbeide ei ny namneliste for petroleumsfelt basert på norrøne namn. Denne lista ønskjer altså ikkje Borten Moe å nytte. Det respekterer OD.

– Språk og namn engasjerer mange nordmenn, også oss i Oljedirektoratet, seier pressetalsmann i OD, Bjørn Rasen, til Teknisk Ukeblad.

– Når så departementet set ned ei eiga gruppe til å bistå, så respekterer vi sjølvsagt det. Det er resultatet som tel. Og aller viktigast er maksimal utvinning frå desse felta, til det beste for heile nasjonen. Kor vidt lista blir brukt eller ikkje, overlet vi til departementet sit nye namneråd å ta stilling til, held han fram.

Den nye namnelista frå Språkrådet inneheld namn frå norrøn mytologi og historiske namn frå vikingtida og middelalderen.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...