Heim Nyhende Vil samle fagmiljøet

Vil samle fagmiljøet

Bibliotekoppgåvene skal no overførast frå ABM – utvikling til Nasjonalbiblioteket. Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) meiner det er ein fordel å samle fagmiljøet.

– Dette er ikkje vår tilråding, men me vil naturlegvis lojalt fylgje opp dei beslutningane som er tatt, seier informasjonsdirektør Atle Faye i ABM – utvikling til LNK.no.

Regjeringa lanserte i februar forslaget om å overføre bibliotekoppgåvene frå ABM – utvikling til Nasjonalbiblioteket. Det førte mellom anna til at styret i ABM – utvikling som vart leia av Kari Gjesteby trakk seg. I ei pressemelding viser den tidlegare styreleiaren til at dette endrar ABM – utvikling sitt mandat og oppgåver og dermed også oppnemninga av styret. I pressemeldinga vert det også lagt vekt på at ein no må arbeide konstruktivt for å styrkje oppgåvene ABM – utvikling framleis har på arkiv – og museumsfeltet.

– Me er avhengige av klare oppgåver. Vårt fornya mandat er det Kulturdepartementet som må gi oss, seier Faye om kva ABM –utvikling skal arbeide med framover.

Kulturpolitiske talsmann i Høgre, Olemic Thommessen, uttalte til Morgenbladet at han meinte kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) opptredde arrogant ved at Stortinget berre vart informert om beslutninga utan tilstrekkeleg bibliotekfagleg eller politisk debatt om den.

– Men eg la fram dei faglege argumenta, noko han insisterte på at eg aldri gjorde. Eg sa at det på nokre område i Kultur – Noreg er dobbel administrasjon og at dette er uheldig. Me har hatt eit manglande samarbeid og dårleg koordinering mellom ABM – utvikling og Nasjonalbiblioteket. Eg ser det som ein fordel at operative og rådgjevande organ er samla i eit sterkt fagmiljø, seier Huitfeldt til Morgenbladet.

Kulturdepartementet vil fullføre flyttinga av bibliotekoppgåvene frå ABM – utvikling innan 1. juli, skriv Norsk Bibliotekforening på sine nettsider. 
 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...