Heim Nyhende Vil sikre nynorsken i Grunnlova

Vil sikre nynorsken i Grunnlova

Liv Signe Navarsete (Sp) vil sikre jamstellingsvedtaket ved å gi det grunnlovstatus. 

– Me skriv Språkåret 2013, og det er 200 år sidan Ivar Aasen vart fødd. Språkstriden er ikkje så hard som før, men reaksjonane kjem massivt når nokon går til åtak på ordningar som sikrar det språklege mindretalet i Noreg. Det skjedde då Utdanningsdirektoratet i 2012 gjorde framlegg om ei kraftig svekking av krava til skriftleg opplæring i sidemål, skriv Navarsete i Firda. 

Allereie i 1885 gjorde Stortinget «jamstellingsvedtaket» som sidestilte nynorsk med bokmål.

– Høgre trugar denne jamstellinga med sitt nye program og vilje til å styra saman med Frp. Tida er inne for å sikra den norske språksituasjonen med grunnlovstatus. Dette er normalt i europeisk samanheng ved fleirspråklegheit, skriv Navarsete. 

Navarsete viser til at regjeringa gjorde eit balansert vedtak om ny læreplan i norsk, og sikra både sidemålsundervisninga og gode arbeidsvilkår for lærarane.

– Men i mellomtida hadde Høgre vedteke både å avskaffa obligatorisk sidemålsundervisning og å fjerna retten borgaren har til å få svar frå det offentlege på sitt språk. Den som trudde Høgre var kritisk til byråkaratar og byråkrati, må tru om att.

– Eg meiner sterkt og klårt at me som nasjon tek eit stort tap dersom me går vekk frå at skulen skal gje alle god kompetanse i bruk av båe språka, nynorsk og bokmål. Det er språkmisbruk å omtala obligatorisk opplæring i det mest sentrale av faga, norsk, som «tvang». Det er i alle fall ikkje meir tvang enn at alle har møteplikt når klokka ringjer, at alle et maten sin i storefri og at alle skal læra både lesing, skriving, historie og samfunnsfag. Det er nokre ting alle skal læra for at me kan halda fram å vera eit samfunn, seier Liv Signe Navarsete. 

– Eg kjem ikkje med dette framlegget fordi nynorsken som språk er truga. I mange av dei godt over 100 nynorskkommunane står språket sterkare enn på lenge og har no vorte sjølvsagt også i næringslivet. Men den delen av landet der nynorsk er førstespråk, har vorte meir geografisk konsentrert til vestlandsfylka, og nynorsk er meir under press i bokmålsdelane av landet, og diverre i somme politiske miljø, slår ho fast. 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...