Heim Nyhende Vil styrke nynorsken

Vil styrke nynorsken

Venstre-leiar Trine Skei Grande vil ta i bruk nynorsk i fleire fag enn berre norskfaget.

– Kva blir den viktigaste språksaka fram mot stortingsvalet i 2013?
Det kjem nok til å handle mykje om nynorsk og karakterar i skulen.

– Kva blir den viktigaste nynorsksaka?
Eg trur det generelt kjem til å handle om nynorsken si stilling. Om me skal styrke eller svekke ho. Venstre vil styrke stillinga gjennom mellom anna å ta i bruk nynorsk i fleire fag enn berre norskfaget.

– Kva tenkjer du om framtida til sidemålet og sidemålskarakteren?
Dersom me får ei mørkeblå regjering av Høgre og FrP, kan det sjå mørkt ut. I ei blågrøn regjering kor Venstre får påverknad, vil sidemålet verte styrka og karakter i sidemål framleis vere tilfelle. For oss handlar det om språkleg fridom og mangfald. To målformer er ein fordel etter Venstre sitt syn.

– Kva tenkjer du om framtida til mållova?
Venstre har ikkje planer om å endre mållova, men vi registrerer at Høgre har teke til orde for ei oppmjuking.

– Kva trur du blir den viktigaste utfordringa for nynorskkommunane framover?
Eg trur dei kan ha store fordelar ved å profilere seg som noko anna enn ein vanleg kommune. Utfordringa deira ligg i kva som skjer med sidemålet framover. Det har dei høve til å påverke gjennom å setje nynorsksaka på dagsordenen.

– Korleis påverkar språksakene eit eventuelt regjeringssamarbeid etter valet?
Det er som kjent usemje blant dei borgarlege partia om stillinga til nynorsken. Men vi plar å verte samde. For Venstre er det viktig å verne om nynorsk og å syte for at nynorsk vert teken i bruk, til dømes i fleire fag i skulen.

Me utfordrar partileiarane på kva dei meiner blir den viktigaste språksaka fram mot stortingsvalet 2013. 

Tidlegare:

Krf: Vil skape betre haldningar

H: Vil behalde mållova

Ap: Bør satse på skulen

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...