Heim Nyhende – Vil tena milliardar på ferjefri E39

– Vil tena milliardar på ferjefri E39

– Ferjefri E39 er ei nødvendig framtidsinvestering, seier NHO-president Tore Ulstein.

 

Nye utrekningar viser kor mykje utbygginga av ein ferjefri E39 vil ha for næringslivet i regionen og at deler av vegane kan nedbetalast raskt.

Handelshøyskolen BI har på oppdrag frå NHO rekna på dei økonomiske konsekvensane av sju store bru- og tunnelprosjekt langs kysten mellom Kristiansand og Trondheim (sjå faktaboks!).

– Endeleg får me på bordet nye perspektiv som for eksempel viser at eit samband mellom Haugesund og Stavanger kan nedbetalast på under to år. Det vil gi regionen eit stort økonomisk løft, seier NHO-president Tore Ulstein.

LES OGSÅ: Opnar for superfart på E39

Ulstein meiner dei nye tala bør få politikarane til å setja eit ferjefritt samband på Vestlandet øvst på prioriteringslista.

– No er det snart på plass fire felts veg frå Larvik, Sverige og Hamar til Oslo – og det kjem intercitytog i dei same områda. Då bør det neste store samferdselsløftet vera å bygga fjordsambanda på Vestlandet, som vil få enkeltregionane til å blomstra. Vestlandet treng eit slikt løft og eg er overtydd om at det er ei heilt nødvendig framtidsinvestering, seier Ulstein.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Ingvild Bryn får nynorskprisen for journalistar

Ingvild Bryn er for mange sjølve nynorskrøysta. Etter ei særs variert karriere i NRK kan ho no også smykke seg med tittelen som vinnar...

Lærarutdanningane må ta språkansvar

Lærarutdanningane skal utdanne lærarar for heile landet, og då må alle lærarstudentar, uavhengig av fag, rustast til å vere lærarar i nynorske klasserom. Lærarutdanningane er...

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...