Heim Nyhende – Viser kor sterke me er saman for nynorsken

– Viser kor sterke me er saman for nynorsken

Leiaren i Målungdommen meiner det er mykje å gle seg over for nynorsken i 2016. Men Synnøve Marie Sætre har òg blitt sjokka og djupt skuffa.

 

Kva har gledd deg mest i 2016?

– Det gler meg at så mange engasjerer seg for språk og gjer det dei kan når noko står på spel. I høyringsrundane om Vestlandsregionen såg me kor sterke me er når me står saman for nynorsken. Det må òg nemnast at i år gjekk talet på nynorskelevar opp, og Stortinget vedtok å greie ut om retten til opplæring på eige språk skal utvidast til også å gjelde elevar i ungdomsskulen. Attpåtil kan eg melde om medlemsvekst i Målungdomen, så det er mykje å gle seg over!

– Kva har skuffa deg mest i 2016?

Det er lenge sidan eg har vore like skuffa som då intensjonsavtalen om Vestlandsregionen vart laga. Det var beint fram sjokkerande at politikarane ikkje tok ansvar for nynorsken frå fyrste stund. Eg vart òg både skuffa og rasande då eg fekk høyre at ei veninne av meg vart spotta på trikken berre fordi ho hadde eit jakkemerke med «Eg <3 nynorsk» på. Slike hendingar syner kvifor det er viktig at me engasjerer oss for språket vårt, og med vonbrot og sinne kjem òg pågangsmot.

– Kva er det største ønsket ditt for 2017?

Eg ynskjer meg meir språkleg toleranse og medvit. Eg ynskjer meg at alle skal få snakke og skrive som dei vil utan å verte utsette for negative ytringar om språket deira, og eg ynskjer meg fleire gode politiske vedtak som styrkjer språkmangfaldet vårt.

– Kva bok vil du anbefala andre å lesa i romjula?

Knutar av Gunnhild Øyehaug. Ei tynn og lita bok, men ei stor lesaroppleving. Her får du mykje att for innsatsen! Gunnhild Øyehaug har skrive 22 noveller om relasjonelle band i ei god blanding av det sanselege og surrealistiske, og det heile er pakka inn i ei glimrande språkdrakt.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...