Heim Nyhende Volda kommune vil bli papirlaus

Volda kommune vil bli papirlaus

Frå januar 2012 kan alle dei politiske utvala i Volda kommune bli papirlause. Det vil i følgje administrasjonen gi ei innsparing på rundt 50.000 kroner i året.

 

Dei politiske utvala vil på oppmoding frå politikarane redusere både kostnader og miljøkonsekvensar ved å kjøpe inn nettbrett til alle medlemene. Administrasjonen har rekna ut at dersom alle utvala går over til digitale løysingar, kan ein spare opptil 50.000 kroner kvart år på porto, kopipapir og vedlikehald av kopimaskinar. I tillegg vil miljøet vere tent med eit lågare papirforbruk, skriv Nærnett, lokale nyhende frå journalistutdanninga i Volda, på sine nettsider.

 

Slike nettbrett kan frå januar neste år vere fast inventar i kommunen  sine utvalsmøte.

Andre kommunar i Møre og Romsdal har allereie tatt i bruk pc’ar og nettbrett, mellom anna Vestnes i 2008 og Ørskog tidlegare i år. Deira erfaringar er, i følgje Volda kommune sine dokument, positive.

I skrivet frå administrasjonssjef Jarle Krumsvik heiter det at ordninga kan innførast i dei fire store utvala: Formannskapet, driftsstyret, forvaltningsstyret og kommunestyret. Dei nye løysningane vil bli finansiert med eit låneopptak.

Før den nye ordninga blir innført, må kommunen avgjere om dei skal satse på pc eller lesebrett.

Dei politikarane som nektar å ta i bruk dei elektroniske alternativa på utvalsmøta kan, med ordføreren si velsigning, hente papirutgåvene av utvalsdokumenta på kommunen sitt servicekontor. Dokument som er unnatekne offentlegheit vil framleis bli sende ut i papirversjon for å ivareta sikkerheita.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...