Heim Nyhende Volda kommune vil bli papirlaus

Volda kommune vil bli papirlaus

Frå januar 2012 kan alle dei politiske utvala i Volda kommune bli papirlause. Det vil i følgje administrasjonen gi ei innsparing på rundt 50.000 kroner i året.

 

Dei politiske utvala vil på oppmoding frå politikarane redusere både kostnader og miljøkonsekvensar ved å kjøpe inn nettbrett til alle medlemene. Administrasjonen har rekna ut at dersom alle utvala går over til digitale løysingar, kan ein spare opptil 50.000 kroner kvart år på porto, kopipapir og vedlikehald av kopimaskinar. I tillegg vil miljøet vere tent med eit lågare papirforbruk, skriv Nærnett, lokale nyhende frå journalistutdanninga i Volda, på sine nettsider.

 

Slike nettbrett kan frå januar neste år vere fast inventar i kommunen  sine utvalsmøte.

Andre kommunar i Møre og Romsdal har allereie tatt i bruk pc’ar og nettbrett, mellom anna Vestnes i 2008 og Ørskog tidlegare i år. Deira erfaringar er, i følgje Volda kommune sine dokument, positive.

I skrivet frå administrasjonssjef Jarle Krumsvik heiter det at ordninga kan innførast i dei fire store utvala: Formannskapet, driftsstyret, forvaltningsstyret og kommunestyret. Dei nye løysningane vil bli finansiert med eit låneopptak.

Før den nye ordninga blir innført, må kommunen avgjere om dei skal satse på pc eller lesebrett.

Dei politikarane som nektar å ta i bruk dei elektroniske alternativa på utvalsmøta kan, med ordføreren si velsigning, hente papirutgåvene av utvalsdokumenta på kommunen sitt servicekontor. Dokument som er unnatekne offentlegheit vil framleis bli sende ut i papirversjon for å ivareta sikkerheita.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...

Unikt Aasen-materiale publisert på nett

Boksamlinga etter Ivar Aasen inneheld omlag 2 500 bøker. I januar i år tok Nynorsk kultursentrum til på arbeidet med å gå gjennom alle...