Heim Nynorsk ressursbank Nynorskkurs for lærarar – økt 4: Dei siste skrivereglane

Nynorskkurs for lærarar – økt 4: Dei siste skrivereglane

Førebuing: Les side 88–100 av Rett og godt

Oppgåver til økt 4, del 1:

Oppgåver til økt 4, del 2:

8. Nynorske vokallydar

• Vere, bere og skjere, vore, bore og skore
• Open, opne, opning
• Måndag, tysdag og laurdag; søndag eller sundag
• Gåve, song og frå; da eller då, no eller nå

9. J-lyden på nynorsk

• Aldri j mellom k/g og -ing
• Aldri j i substantiv som ønske, merke, tanke, sjølv om tilsvarande verb kan ha det.
• Alltid j i j-verba, som krevje, selje, spørje, telje og velje. Ver obs på bøyinga av
j-verba, med éi staving i presens, ofte vokalskifte i fortid og -t i perfektum:

10. Nynorsk er vanleg norsk

• Ta alltid utgangspunkt i deg og elevane dine sitt kvardagslege talemål
• Hugs at nynorsk ikkje alltid er poetisk eller høgtideleg; alle språk har ulike stillag,
også nynorsk!
• Dei fleste ord som er vanleg brukt i talemålet kan brukast på nynorsk. Dette
inkluderer til dømes mange an-, be-, -heit og -else-ord, som anbod, bety,
leilegheit og betennelse.
• Ofte kan du velje fritt mellom ulike ord, som naudsynt og nødvendig.
• Ikkje overdriv skilnaden mellom nynorsk og bokmål i stil og ordval.
Finn den gode språktonen
• Lytt til det du skriv; blir språket stivt? Korleis kan du løyse opp?
• Hugs at det heiter aldri på noverande tidspunkt, men heller no
• I forhold til tyder «samanlikna med», ikkje noko anna
• Pass på særskrivinga: Lytt etter om ordet du skal skrive har éin eller to toppar

Sjå heile tekstheftet her!

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...