Heim Nynorsk ressursbank Nynorskkurs for lærarar – økt 4: Dei siste skrivereglane

Nynorskkurs for lærarar – økt 4: Dei siste skrivereglane

Førebuing: Les side 88–100 av Rett og godt

Oppgåver til økt 4, del 1:

Oppgåver til økt 4, del 2:

8. Nynorske vokallydar

• Vere, bere og skjere, vore, bore og skore
• Open, opne, opning
• Måndag, tysdag og laurdag; søndag eller sundag
• Gåve, song og frå; da eller då, no eller nå

9. J-lyden på nynorsk

• Aldri j mellom k/g og -ing
• Aldri j i substantiv som ønske, merke, tanke, sjølv om tilsvarande verb kan ha det.
• Alltid j i j-verba, som krevje, selje, spørje, telje og velje. Ver obs på bøyinga av
j-verba, med éi staving i presens, ofte vokalskifte i fortid og -t i perfektum:

10. Nynorsk er vanleg norsk

• Ta alltid utgangspunkt i deg og elevane dine sitt kvardagslege talemål
• Hugs at nynorsk ikkje alltid er poetisk eller høgtideleg; alle språk har ulike stillag,
også nynorsk!
• Dei fleste ord som er vanleg brukt i talemålet kan brukast på nynorsk. Dette
inkluderer til dømes mange an-, be-, -heit og -else-ord, som anbod, bety,
leilegheit og betennelse.
• Ofte kan du velje fritt mellom ulike ord, som naudsynt og nødvendig.
• Ikkje overdriv skilnaden mellom nynorsk og bokmål i stil og ordval.
Finn den gode språktonen
• Lytt til det du skriv; blir språket stivt? Korleis kan du løyse opp?
• Hugs at det heiter aldri på noverande tidspunkt, men heller no
• I forhold til tyder «samanlikna med», ikkje noko anna
• Pass på særskrivinga: Lytt etter om ordet du skal skrive har éin eller to toppar

Sjå heile tekstheftet her!

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...