Heim Nynorsk ressursbank Nynorskkurs for lærarar – økt 5: Teiknsetjing og fornorsking

Nynorskkurs for lærarar – økt 5: Teiknsetjing og fornorsking

Førebuing: Les side 101–112 av Rett og godt

Oppgåver del 2:

Oppgåver del 2:

Punktum

Ikkje punktum i overskrifter og figurtekstar
Ikkje punktum i mynt, mål og vekt
Punktum berre på slutten av forkortingar, med mindre det forvirrar

Komma

Komma etter innleiande leddsetningar, som startar med når, då, viss, dersom, eller liknande.
Komma før og etter innskoten leddsetning
Komma før og etter forklarande tillegg

Bindestrek og tankestrek

Pass på skilnaden mellom kort bindestrek (-) og tankestrek / lang bindestrek (–). Danmark-Noreg er namnet på unionen med naboane våre; Danmark–Noreg er til dømes ein fotballkamp.
Lang bindestrek uttrykkjer forhold mellom to ulike partar (Danmark–Noreg), tid og rom (8–16, Gol–Lærdal)
Kort og lang bindestrek har aldri mellomrom, tankestrek har alltid mellomrom

Skråstrek

Skråstrek tyder stort sett alltid eller
Skråstrek skal ikkje brukast i datoar

Apostrof

Hugs at det ikkje er apostrof før s-genitiv på norsk; Hansens bakeri, Noregs mållag, Aasens ordbok

Fornorsking og påverknad frå bokmål

Skrivemåtar av utanlandske ord er i stadig utvikling. Ingen ville skrive chauffeur på norsk no, men ein gong var sjåfør like rart som sørvis er for somme no.

Ein del uttrykk som er vanlege i skriftleg bokmål eignar seg ikkje godt på nynorsk. Uttrykk som dei øvrige, einkvar, kun, imidlertid, midlertidig blir ikkje god nynorsk.

Sjå tekstheftet for heile kurset her!

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...