Heim Nynorsk ressursbank Nynorskkurs for lærarar – økt 5: Teiknsetjing og fornorsking

Nynorskkurs for lærarar – økt 5: Teiknsetjing og fornorsking

Førebuing: Les side 101–112 av Rett og godt

Oppgåver del 2:

Oppgåver del 2:

Punktum

Ikkje punktum i overskrifter og figurtekstar
Ikkje punktum i mynt, mål og vekt
Punktum berre på slutten av forkortingar, med mindre det forvirrar

Komma

Komma etter innleiande leddsetningar, som startar med når, då, viss, dersom, eller liknande.
Komma før og etter innskoten leddsetning
Komma før og etter forklarande tillegg

Bindestrek og tankestrek

Pass på skilnaden mellom kort bindestrek (-) og tankestrek / lang bindestrek (–). Danmark-Noreg er namnet på unionen med naboane våre; Danmark–Noreg er til dømes ein fotballkamp.
Lang bindestrek uttrykkjer forhold mellom to ulike partar (Danmark–Noreg), tid og rom (8–16, Gol–Lærdal)
Kort og lang bindestrek har aldri mellomrom, tankestrek har alltid mellomrom

Skråstrek

Skråstrek tyder stort sett alltid eller
Skråstrek skal ikkje brukast i datoar

Apostrof

Hugs at det ikkje er apostrof før s-genitiv på norsk; Hansens bakeri, Noregs mållag, Aasens ordbok

Fornorsking og påverknad frå bokmål

Skrivemåtar av utanlandske ord er i stadig utvikling. Ingen ville skrive chauffeur på norsk no, men ein gong var sjåfør like rart som sørvis er for somme no.

Ein del uttrykk som er vanlege i skriftleg bokmål eignar seg ikkje godt på nynorsk. Uttrykk som dei øvrige, einkvar, kun, imidlertid, midlertidig blir ikkje god nynorsk.

Sjå tekstheftet for heile kurset her!

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...