Heim Nynorsk ressursbank Nynorskkurs for lærarar – økt 5: Teiknsetjing og fornorsking

Nynorskkurs for lærarar – økt 5: Teiknsetjing og fornorsking

Førebuing: Les side 101–112 av Rett og godt

Oppgåver del 2:

Oppgåver del 2:

Punktum

Ikkje punktum i overskrifter og figurtekstar
Ikkje punktum i mynt, mål og vekt
Punktum berre på slutten av forkortingar, med mindre det forvirrar

Komma

Komma etter innleiande leddsetningar, som startar med når, då, viss, dersom, eller liknande.
Komma før og etter innskoten leddsetning
Komma før og etter forklarande tillegg

Bindestrek og tankestrek

Pass på skilnaden mellom kort bindestrek (-) og tankestrek / lang bindestrek (–). Danmark-Noreg er namnet på unionen med naboane våre; Danmark–Noreg er til dømes ein fotballkamp.
Lang bindestrek uttrykkjer forhold mellom to ulike partar (Danmark–Noreg), tid og rom (8–16, Gol–Lærdal)
Kort og lang bindestrek har aldri mellomrom, tankestrek har alltid mellomrom

Skråstrek

Skråstrek tyder stort sett alltid eller
Skråstrek skal ikkje brukast i datoar

Apostrof

Hugs at det ikkje er apostrof før s-genitiv på norsk; Hansens bakeri, Noregs mållag, Aasens ordbok

Fornorsking og påverknad frå bokmål

Skrivemåtar av utanlandske ord er i stadig utvikling. Ingen ville skrive chauffeur på norsk no, men ein gong var sjåfør like rart som sørvis er for somme no.

Ein del uttrykk som er vanlege i skriftleg bokmål eignar seg ikkje godt på nynorsk. Uttrykk som dei øvrige, einkvar, kun, imidlertid, midlertidig blir ikkje god nynorsk.

Sjå tekstheftet for heile kurset her!

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...