Heim Innspel Kommentar: 200 nye år med Ivar Aasen

Kommentar: 200 nye år med Ivar Aasen

Neste år er det 200 år sia Ivar Aasen vart fødd. Korleis vert dei neste 200 åra med Ivar Aasen?

 2013 er i språkets namn: Det startar hjå Kilden konserthus i Kristiansand allereie 2.januar med ein stor markering. På same stad på presis same dato, men 100 år tidlegare, hadde Det Norske Teater si fyrste framsyning. 2013 vert det offisielle Språkåret. Gjennom heile året vert det om lag 100 små og store markeringar: Til somme markeringar kan du ta på finstasen, men til andre bør du koma med ermane bretta opp og hjernen kvessa. Det kan verte mykje debatt.

Me skal feire nynorsk, bokmål, samiske språk og det språklege mangfaldet i Noreg som òg minoritetsgrupper har bidrege til. Målet er eit år som samlar, inkluderer og gjer oss meir medvitne om språket vårt.

“Alle har eit språk, og Språkåret vender seg til alle. Vi vil gjere tilskodarane til deltakarar”, heiter det i prosjektplanen som Nynorsk Kultursentrum har stått for. Dei står bak og får puslespelbitane til å falle på plass.

Kvifor er Språkåret viktig? Av di den norske språkkulturen er delt, mest til glede men òg til harme. I tillegg har samiske språk gjennom historia vår opplevd å vere under sterkt press, og verdien nye minoritetsspråk har me berre i varierande grad innsett.

Kor sterke reaksjonar språkspørsmål kan vekke såg me ikkje minst då Utdanningsdirektoratet i fjor sendte på høyring eit framlegg om å gjere endringar i norskopplæringa. Denne debatten vil òg prege Språkåret, jamfør at det er samanfall i tid mellom markeringa og den endelege revideringa av læreplanen i norsk. Det kan vere ei styrke for den nye læreplanen – kanskje kan den òg gje naudsynt styrke til den språkpolitiske konteksten norskfaget er ein del av.

Det er i alle fall eit viktig spørsmål for Arbeiderpartiet. No skriv me det neste partiprogrammet vårt, som me skal drøfte og votere over i april. Kva er ein moderne språkpolitikk? Korleis tek me vare på det særeigne norske, samstundes som me er opne for inntrykk frå andre? Ta ordet, fortell kva dine vurderingar er.

Diskusjonane neste år vil ha mykje å seie for korleis dei 200 neste åra med arven etter Ivar Aasen vert.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...