Heim Innspel Godt språk er god omdømmebygging

Godt språk er god omdømmebygging

LEIAR: Tidlegare fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV) lanserte nyleg eit språkleg krafttak for å få eit betre språk i det offentlege. Prosjektet Klart språk i staten skal gi oss innbyggjarane enklare og meir forståeleg informasjon i møtet med det offentlege. Blant anna viste Grande Røys til at ein av tre hadde problem med å fylle ut offentlege skjema. Det må kunne kallast ei stor samfunnsutfordring.

Og Grande Røys har heilt rett. Språk er viktig i all kommunikasjon, og det offentlege har eit særleg ansvar for å kommunisere med sine brukarar. Eit vanskeleg språk kan skape problem for mange med å orientere seg i samfunnet. Eit dårleg språk skaper også unødvendig stor avstand mellom det offentlege og folk flest.

Dette gjeld også kommunane.

Jan Olav Fretland ved Høgskulen i Sogn og Fjordane meiner rådmenn og økonomisjefar burde spørje seg sjølv om dei ville sagt det dei skriv, over hagegjerdet til naboen.
– Kan dei ikkje det, bør dei byrje på nytt, slår han fast.

Språk handlar om truverd, kommunikasjon og identitet. Kommunale administrasjonar bør streve etter å skrive eit så godt, korrekt og klårt språk dei kan. Det gir tillit hjå innbyggjarane, og det gir kommunen eit godt ansikt overfor omverda. Eit godt språk er også god omdømmebygging.

Trass i at mange kommunar er opptekne av eigen språkbruk, trengs det truleg også her eit krafttak for å auke den språklege kompetansen. Kanskje spesielt i nynorskkommunar, der mange av dei tilsette ikkje nyttar nynorsk i utgangspunktet?  

LNK og Høgskulen i Sogn og Fjordane står bak eitt av fleire tilbod om nynorskkurs for tilsette i kommunane. Eit krafttak kan vere dersom kommunen tilbyr sine tilsette eit kurs for å betre språket i organisasjonen. Det er truleg ein kostnad ein til slutt vil tene på, også økonomisk.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...