Heim Innspel Kommentar: Språkåret 2013 -Vi vil gjere tilskodarane til deltakarar

Kommentar: Språkåret 2013 -Vi vil gjere tilskodarane til deltakarar

Kulturdepartementet har bestemt at 2013 skal vere eit nasjonalt språkår som gir ei raus, inkluderande og samlande feiring av alt språk i Noreg med grunnlag i 200-årsjubileet for Ivar Aasen og 100-årsjubileet for Det Norske Teatret, heiter det på Ivar Aasen Tunet sine heimesider.

 

Eg har gått igjennom dei fem måla i prosjektplanen til Nynorsk kultursentrum (prosjektplan 1.2. 2012, språkåret 2013) der eg fann tre av dei så viktige at eg må skrive om dei i denne kommentaren.

Mål 1.
Skape større språkleg sjølvkjensle blant nynorskbrukarar og større aksept for den språkdelte norske kulturen. Her er så mykje å henge fingrane i! Skal vi greie å skape glede over språket vårt, må vi kunne engasjere alle. Dette prøver eg sjølv heime hos mine eigne born. Men det er ikkje like enkelt! Ikkje får dei kjekke blada dei les i anna enn bokmål, ikkje får dei spela dei har lyst å spele på anna enn bokmål, ikkje får dei lese bøkene dei vil på i deira eige målform. Eg synes sjølv det er frustrerande å måtte vere ein målbrukar som må sloss til dagleg mot eit mål som dominerer så kraftig som bokmål.

Mål 2
Gjere også bokmålsbrukarar stolte av den nynorske skriftkulturen. Eg er sjølv ein bokmålsbrukar som eigentleg har dette som hovudmål, men eg elskar nynorsken fordi den gjev meg høve til å leike meg meir med ord og setningar. Bokmål nyttar eg mest når eg skal vere alvorsam og å gi ut statisk informasjon. Eg likar og veldig godt at eg meistrar meir enn ein målform. Eg vil tru det er fleire enn berre meg? Korleis å engasjere bokmålsbrukarar til og vere stolte av den nynorske skriftkulturen må vel vere å få fram at kunnskap er styrke. Nynorsk – det leikande språket er eit lettselt argument for min del.

Mål 3
Få fram meir kunnskap om, og å skape større respekt for urfolkspråk, minoritetsspråk, innvandararspråk og teiknspråk. Her har både kommune og stat mykje igjen. Målgruppa her er vid og spreidd. Mange kommunale heimesider har informasjon om viktige tema berre på norsk, og personar frå utlandet får ikkje høve til å lese det på engelsk. Det er ikkje tilrettelagd for å skape forståing for dei som kjem til kommunen og det kan bli sett på som om kommunen aksepterer at dei skapar ei stor kommunikasjonskløft. Skal ein skape eit godt omdømme og gode relasjonar, så startar ein ikkje med å vere avvisande. Eg vonar at kommunane og staten opnar augene sine og ser at språk og verda rundt dei endrar seg.

Eg har ikkje tal på alle dei gangane eg og ein frammand person har flira over gramatiske feil og rare omsetjingar når vi i eit desperat forsøk nyttar google translate. Men vi forstod kvarandre – tilslutt!

Eg gler meg til Språkåret 2013, og håpar eg skal få vitja alle arrangement som er i nærleiken! Spesielt ser eg fram til og vere med å gå i Ivar Aasen sine fotspor! Tek på meg joggesko og drar med meg borna, vi skal ut å utforske i språkåret sitt namn! Vi skal ikkje vere tilskodarar, så det så!

Heilt på tampen: Eit obs berre til dei som arrangerer språkåret 2013 – denne informasjonen, snubla eg berre over, hugs å nytte tida fram til året begynner med å få fram kva dette gjeld og nytte verkemidla og kanalar godt! Her er det ikkje berre ei lita målgruppe som skal nåst – men ein større masse. Eg ynskjer gruppa lykke til med arbeidet sitt.

 

Du finn heile planen på denne sida: http://www.aasentunet.no/default.asp?id=13125&menu=16

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...
Vidaregåande skule

Føreslår å fastsetja hovudmål på vidaregåande skular

I forslaget til ny opplæringslov føreslår regjeringa fleire større og mindre endringar til språk på skulane. Departementet føreslår blant anna: å vidareføra at kommunen skal...

Frieriet i Todalen – kva skjer med Vangsgutane no?

Vi har intervjua tekstforfattar Kjartan Helleve om dei siste hendingane rundt teikneseriefigurane Vangsgutane, som kom fram i siste utgåva om dei ved juletider. Faste...