Heim Nyhende

Nyhende

Tre nynorskutfordringar til Raja og Grande

– Vi treng rask handling, slik at nynorsk blir ein del av kvardagen til...

Einar Økland blir 80: – No er det for seint å stoppa meg

Einar Økland synest det ei naturleg sak å uttrykke seg på forskjellig vis til forskjellige tider. Sjølv har han forfatta både sakprosa, poesi, barnebøker...

Foreldre vil ha nynorsk på Spjelkavik barneskole

Spjelkavik barneskole i Ålesund har berre to nynorskklassar fordelt på to trinn. Før dei kommande førsteklassingane skal skrivast inn i starten av februar, har...

Kjartan Fløgstad med band på turné

Kjartan Fløgstad er mest kjent som forfattar, men no legg han ut på turné med band. Dei kommande...

Unge diktarar kan søke om Olav H. Hauge-stipendet

Nynorsk kultursentrum lyser ut Olav H. Hauge-stipendet for unge diktarar 2020. Stipendet er på 150.000 kroner og skal gå til eit...

Mållaget skuffa over nytt forslag til opplæringslov: – Gjer ingenting for å sikre korkje norsk eller nynorsk

  Fredag kom opplæringslovutvalet med framlegg til ny opplæringslov. – Lova tek ikkje nye grep for å sikre nynorskelevane digitale læremiddel...

Pengegåve skal få unge til å ta utdanning i Ryfylke

Industrien i Indre Ryfylke treng rekruttering. Derfor lokkar politikarane i Suldal kommune med 10.000...

Knapt fleirtal for nynorsk i Ålesund

  Med 41 mot 35 stemmer vedtok kommunestyret i Ålesund torsdag at målforma i Ålesund skal vera nynorsk. ...

Norsk Barneblad med nostalgisk julehefte

  – Me prøver ikkje å vera nostalgiske. Me er det, slår redaktør Nana Rise...

Biblioteka opplever meir positive haldningar til nynorsk

I ei spørjeundersøking gjennomført av Framtida.no svarar 27 prosent av biblioteka at dei opplever meir positive haldningar til nynorsk blant lånarane sine. –...

Eitt av fire bibliotek kuttar innkjøp av bøker: – Kommunane må skjerpa seg!

Nedgangen i mediebudsjetta til folkebiblioteka held fram. Leiar i Forleggerforeningen Edmund Austigard er uroa....

Mållaget fryktar mindre nynorsk med felles nettsider i NRK Vestland

  NRK Sogn og Fjordane og NRK Hordaland vurderer ei felles nettside når dei blir slått saman til NRK Vestland i...

NYNORSK INSPIRASJON

Ber om forslag til Årets nynorskkommune – kven er best på nynorsk i koronatida?

Kulturdepartementet skal kåre årets nynorskkommune 2020. Prisen, som er på 100 000 kroner, går til ein kommune eller fylkeskommune som tar særleg...

Tips til digital litteraturformidling på nynorsk

Kreativiteten i den digitale litteraturformidlinga blømer i desse koronatider! Utlånet av digitale bøker har auka dramatisk etter at biblioteka stengde. Her har me samla fleire tips...
Foto: Colourbox

Her finn du digitale skuleressursar på nynorsk

Her får du hjelp til å finna digitale ressursar på nynorsk til bruk i skulen. Stengde skular og digital heimeskule viser kor viktig det...
Oppe frå venstre: Arnfinn Kolerud, Linn T. Sunne, Magnhild Bruheim, Solveig B. Bendixen og Bente Bratlund. Nede frå venstre: Atle Hansen, Harald Nortun, Maria Parr, Ingunn Thon og Rune Belsvik. Foto: forlaga og Framtida.no

Her er dei 10 beste barnebøkene på nynorsk

Ein jury har nominert dei ti beste barnebøkene som er skrivne på nynorsk etter år 2000. Barn og unge frå heile Noreg har sendt...
Ordførar Jorunn Skåden delte ut bokkasse til 1. og 2. trinn ved Valestrand oppvekstsenter. Foto: Svein Olav B. Langåker

Sveio deler ut nynorske bøker for 100.000 kroner

Bruker premiepengane på nynorske bøker for barn og unge etter å ha blitt kåra til Årets nynorskkommune i fjor. –...

Tysvær snudde negativ nynorsktrend

  Elevane på nynorskskulane i Tysvær kommune valde vekk nynorsk. No har kommunen klart å snu trenden.   I 2016 ville ingen foreldre ved skulane...

MEST LESE

Ber om forslag til Årets nynorskkommune – kven er best på nynorsk i koronatida?

Kulturdepartementet skal kåre årets nynorskkommune 2020. Prisen, som er på 100 000 kroner, går til ein kommune eller fylkeskommune som tar særleg...

Nye nettsider skal inspirera til meir nynorsk – har du tips til oss?

LNK har fått seg nye nettsider, og håpar desse skal inspirera til meir og betre bruk av nynorsk. Nye...

Språk på hjernen

Forskingsdagane 2020 har fokus på hjernen. Vi som har valt å arbeide med språk, kan kanskje seiast å ha...

Ny redaktør i Syn og Segn

Astrid Sverresdotter Dypvik er tilsett som redaktør i Syn og Segn. Ho er utdanna historikar og kjem frå ei stilling i Nationen.